Senaste sökningar

  Användingspolicy

  Den här policyn för användning beskriver villkoren mellan dig och oss enligt vilka du får använda vår webbplats www.se.rs-online.com/web/ och den mobila versionen av vår webbplats https://se.rs-online.com/web/ (våra webbplatser). Denna policy gäller för alla användare av och besökare på våra webbplatser.

  När du använder våra webbplatser innebär det att du accepterar, och samtycker till att följa, alla riktlinjer i denna policy, som kompletterar våra villkor för användning av webbplatsen.

  1. Förbjuden användning

  Du får endast använda våra webbplatser i lagliga syften. Du får inte använda våra webbplatser

  • på något sätt som bryter mot någon gällande lokal, nationell eller internationell lag eller förordning
  • på något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller har något olagligt eller bedrägligt syfte eller resultat
  • i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
  • för att skicka, medvetet ta emot, överföra, hämta, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med våra Standarder för innehåll
  • för att skicka, eller anskaffa avsändning av, någon oönskad eller otillåten reklam eller något säljfrämjande material eller någon annan form av liknande värvningsförsök (spam)
  • för att medvetet överföra några data, skicka eller ladda upp något material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, tangentnedslagsloggare, spionprogram, reklamprogram eller några andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att negativt påverka driften av någon programvara eller maskinvara.

  2. Interaktiva tjänster

  Vi kan från tid till annan tillhandahålla interaktiva tjänster på våra webbplatser, inklusive livechatt (interaktiva tjänster).

  Om vi tillhandahåller någon interaktiv tjänst ger vi dig tydlig information om den typ av tjänst som erbjuds, om den är modererad och vilken form av moderering som används (inklusive om den är mänsklig eller teknisk).

  Vi kommer att göra vårt bästa för att utvärdera möjliga risker för användare (och i synnerhet för barn) från tredje parter när de använder någon interaktiv tjänst som erbjuds på våra webbplatser, och vi beslutar från fall till fall om det är lämpligt att använda moderering för respektive tjänst (inklusive vilken slags moderering som ska användas) med tanke på dessa risker. Vi har dock ingen skyldighet att övervaka eller moderera någon interaktiv tjänst vi erbjuder på våra webbplatser, och vi avsäger oss uttryckligen allt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår från användning av interaktiva tjänster av en användare i strid mot våra standarder för innehåll, vare sig tjänsten är modererad eller inte.

  Minderåriga får använda våra interaktiva tjänster under förutsättning att en förälder eller vårdnadshavare lämnar sitt samtycke. Vi informerar föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst om att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom moderering inte är idiotsäker. Minderåriga som använder någon interaktiv tjänst bör informeras om de potentiella riskerna för dem.

  Där vi modererar en interaktiv tjänst ger vi dig normalt möjligheten att kontakta moderatorn om något problem skulle uppstå.

  3. Standarder för innehåll

  Dessa standarder för innehåll gäller för allt material som du bidrar med till våra webbplatser (bidrag), och till alla interaktiva tjänster kopplade till dem.

  Du måste efterleva både ordalydelsen och andemeningen i följande standarder. Standarderna gäller för varje del av ett bidrag liksom för dess helhet.

  Bidrag måste

  • vara korrekta (om de påstår fakta)
  • vara uppriktiga (om de innehåller åsikter)
  • följa gällande lagstiftning i Sverige och i det land där bidraget lämnas in

  Bidrag får inte

  • innehålla material som är ärekränkande för någon person
  • innehålla material som är obscent, stötande, hatiskt eller upphetsande
  • främja sexuellt explicit material
  • främja våld
  • främja diskriminering grundad på ras, kön, religion, nationalitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • göra intrång på upphovsrätt, databasrätt eller varumärke som tillhör någon annan person
  • vara troligt att det lurar någon person
  • göras i strid mot någon rättslig skyldighet gentemot en tredje part, t.ex. en avtalsenlig skyldighet eller en förtroendeplikt
  • främja en olaglig verksamhet
  • hota, skymfa eller kränka någon annans integritet, eller orsaka irritation, olägenhet eller onödig oro
  • vara troligt att det trakasserar, upprör, generar, skrämmer eller irriterar någon annan person
  • användas för att utge dig för att vara någon person, eller att oriktigt framställa din identitet eller anknytning till någon person
  • ge intryck av att de kommer från oss, om så inte är fallet
  • förespråka, främja eller bidra till någon olaglig handling såsom (för att bara ta ett exempel) upphovsrättsintrång eller missbruk av dator

  RS vill inte ta emot konfidentiell eller proprietär information via webbplatserna. Genom att skicka material, kommentarer, förslag, idéer, grafik eller någon annan information till RS via webbplatserna (inklusive, utan begränsning, genom att använda något av de sätt att kontakta RS som visas på webbplatserna), beviljar du RS obegränsat, icke-exklusivt, oåterkalleligt, royaltyfritt tillstånd att använda, reproducera, visa, utföra, ändra, skicka och distribuera dessa material (som beskrivits), och du samtycker även till att RS har rätt att använda idéer, koncept, kunskap eller tekniker som du skickar till RS i varje syfte. Men om vi inte ber dig om lov eller talar om för dig i förväg att material eller information som du har skickat in till en särskild del av webbplatserna kommer att publiceras med ditt namn på eller på annat sätt användas, eller där lagen kräver att vi gör det, kommer vi inte att uppge ditt namn eller på annat sätt publicera att du skickat material eller information till oss.

  4. Avstängning och uppsägning

  Vi avgör, efter eget gottfinnande, om en överträdelse av denna policy har skett genom din användning av våra webbplatser. När en överträdelse av denna policy har inträffat kan vi vidta sådana åtgärder som vi bedömer är lämpliga.

  Underlåtenhet att följa denna policy utgör en väsentlig överträdelse mot användarvillkoren enligt vilka du använder våra webbplatser, och kan resultera i att vi vidtar alla eller några av följande åtgärder:

  • omedelbar, tillfällig eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats
  • omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av inlägg eller material som laddats upp av dig till vår webbplats
  • ge dig en varning
  • rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på skadeståndsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av överträdelsen
  • ytterligare rättsliga åtgärder mot dig
  • uppge sådan information till rättsvårdande myndigheter som vi rimligen anser är nödvändiga.

  Vi frånsäger oss allt ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av denna policy för godtagbar användning. De svarsåtgärder som beskrivs i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

  5. Förändringar av policyn för godtagbar användning

  Vi kan när som helst revidera denna policy för godtagbar användning genom att uppdatera denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida från tid till annan för att uppmärksamma eventuella ändringar vi gör, då de är juridiskt bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i denna policy för godtagbar användning kan också ersättas av bestämmelser eller tillkännagivanden som publiceras på annan plats på vår webbplats.

  6. Recensioner, kommentarer, kommunikationer och annat innehåll

  Tack för att du visar ditt intresse genom att skriva en kundrecension. Dessa recensioner hjälper andra att fatta mer välinformerade köpbeslut. Vi tror att våra kunder är de som är bäst lämpade att recensera våra produkter. Vi värdesätter dina åsikter eftersom de hjälper andra att välja rätt. Välkommen att recensera!

  För att skriva en recension måste du vara registrerad.

  Tänk på följande riktlinjer när du skriver en recension:

  • Ge recensionen ett namn
  • Din recension måste bygga på din erfarenhet av att äga produkten och förklara vad du tyckte var bra eller inte bra med produkten och varför. Recensera bara produkter som du har köpt
  • Recensionen ska handla om produkten och din personliga erfarenhet av den – dess funktioner, egenskaper och prestanda – inte om erfarenheten av att köpa den eller om leveransen
  • Använd inte VERSALER mer än vad normal meningsbyggnad kräver
  • Fokusera på information som du tror skulle hjälpa andra att besluta om att köpa produkten eller inte
  • Se till att du verkligen följer alla riktlinjerna. RS kommer inte att redigera ord eller fraser – en recension som innehåller det allra minsta av oacceptabelt innehåll kommer att refuseras och inte visas på webbplatsen

  Begränsningar:

  • Leverantörer och tillverkare får inte lämna in en recension
  • Vi förbehåller oss rätten att inte publicera din recension om den innehåller följande typer av material eller bryter mot andra riktlinjer:
   • svordomar, hädelser, hätska, rasistiska, sexuellt explicita, sexuellt opåkallade kommentarer
   • kommentarer om andra recensenter
   • innehåll som kan göra intrång på material, varumärken, eller immateriella rättigheter som tillhör andra
   • innehåll som kan anses vara trakasserier, ovett eller hot mot andras personliga säkerhet eller egendom
   • kommentarer som upprepar kriminella anklagelser
   • falska påståenden, förtala andra eller utge sig för att vara någon annan
   • kommentarer om RS service; om du har kommentarer om detta ska du kontakta oss direkt
   • tidskänsligt material
   • spam eller reklam
   • tredje parts märkesnamn eller varumärken
   • personlig information om någon, inklusive dig själv, såsom telefonnummer, postadresser eller kreditkortsnummer
   • HTML-kod, datorskript eller webbplatslänkar
   • tillgång, pris eller information om alternativ beställning eller leverans
   • RS leverantörer eller tillverkare

  All recenserande text blir RS Components egendom när den har skickats in.

  Dina personuppgifter kommer inte att användas eller lämnas ut till någon tredje part om du inte har godkänt att vi gör det.

  Om du vill ge oss feedback om produkturval, priser, beställning, leverans eller andra kundtjänstfrågor ber vi dig att inte skicka denna feedback via en produktrecension. Kontakta oss direkt istället.