Senaste sökningar

  Våra certificeringar

  Vi hjälper dig att uppnå dina kvalitetsmål

  Genom att rätta våra affärsprocesser efter kraven i följande standarder kan vi försäkra våra kunder om vår förmåga att leverera oöverträffade nivåer av service och produktkvalitet.

  Vårt kvalitetssystem omfattar alla aktiviteter som påverkar den service vi erbjuder våra kunder och är helt integrerat i våra övergripande affärsledningssystem. Det garanterar att vi respekterar följande principer:

  • Vi kommunicerar med och lyssnar på våra kunder
  • Vi är proaktiva med att förutse kundernas behov och förväntningar
  • Vi värnar om våra kunder och oss själva genom att efterleva lagar och förordningar
  • Vi tillhandahåller information om marknadsföring, teknik och support som är lättillgänglig och enkel att förstå
  • Vi strävar ständigt efter att förbättra våra operativa processer, produkter och tjänster till nytta för våra kunder

  Som en ledande distributör av elektronikkomponenter förstår RS vikten av att upprätthålla effektivt ESD-skydd. Det är registrerat enligt ESD-skyddsstandarden ANSI/ESD S20.20 – en bedrift som erkänns av Electrostatic Discharge Association. Dessutom uppfyller RS också den parallella europeiska standarden EN61340-5-1.

  ISO 9001:2015 - den främsta ledarskapsstandarden för företag som handlar med andra företag

  ISO 14001:2015 – kontrollerar att företag har ett effektivt miljöledningssystem som syftar till att stödja miljöskydd och förebygga föroreningar

  .

  ISO45001:2018 – specificerar kraven för ett hanteringssystem för arbetshälsa och säkerhet. Genom att uppfylla denna standard har RS kunnat kontrollera risker och förbättra arbetshälsa och säkerhet

  ESD S20.20:2014  – behandlar vad som krävs för att utforma, införa och upprätthålla ett effektivt skyddsprogram mot elektrostatisk urladdning

  ISO 17025:2005 – en internationell standard som fastställer kompetenskraven för provnings- och kalibreringslaboratorier

  EcoVadis - En referenspunkt för bedömning av företagens sociala ansvar. Bedömningen fokuserar på 21 hållbarhetskriterier som är grupperade i fyra teman: Miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

  CEMARS - erkänns av brittiska miljömyndigheten som likvärdig med Carbon Trust Standard. Det är världens första internationellt ackrediterade certifieringssystem gällande växthusgas (ISO 14065), som omfattar sex erkända växthusgasutsläpp: värme, ånga, affärsresor, frakt, vatten och avfall till deponi

  FPAL - sammanför köpare och leverantörer inom olje- och gasindustrin. Achilles FPAL tillhandahåller ett rättvist, öppet och transparent sätt att välja leverantörer för potentiella anbudsmöjligheter.