Senaste sökningar
  Oil analysis

  RS PRO oljetestning och analys

  Hög kvalitet och lättanvänd oljetestning och analys.

  RS PRO oljetestning och analys

  Analysen kan användas för att övervaka smörjoljans tillstånd, särskilt som en del av ditt förebyggande underhåll, och kan minska oönskade och kostsamma stillestånd. Denna tjänst är tillgänglig för våra kunder i Sverige och uppfyller de universella ASTM- och ISO-standarderna.

  Quote icon

  Dålig eller otillräcklig smörjning är den främsta orsaken till 70 % av utrustningsslitage och fel i industrin.*

  *Referens: Ken Bannister “State of the Lubrication Nation”

  Quote icon

  Hur kan RS PRO oljeanalys hjälpa dig?

  Genom att använda vår oljeanalys kan oplanerade och kostsamma stilleståndstider minimeras eller undvikas, antingen som en del av ett enda test och analys eller som ett pågående övervakningsprogram.

  Detta gör att du kan minska reparations- och utbyteskostnaderna samtidigt som du förbättrar produktiviteten och maximerar produktionen genom att förlänga livslängden på din utrustning.

  Långsiktig förebyggande underhållsövervakning hjälper till att minska dina kostnader och öka dina intäkter, samtidigt som du får data som kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir mer allvarliga och kostsamma att åtgärda.

  Fördelar med att använda RS PRO oljetestning och analys

  Identifierar problem

  Genom att använda RS PRO oljetestning och analys kan smörjoljans tillstånd och innehåll enkelt och tillförlitligt identifieras innan det blir ett allvarligt problem som kan resultera i oönskade stillestånd. RS PRO oljeprovtagningssats och analys kan identifiera problem som:

  • Oönskat mekaniskt slitage
  • Oljans hälsa
  • Fuktinträngning
  • Förorening av smörjmedel

  Hur är processen?

  • Vätskeprovet tas med hjälp av oljeanalyssatsen
  • Oljeprovbehållaren skickas till laboratoriet
  • RS PRO-laboratoriet analyserar proverna
  • Data granskas och tolkas och den slutliga analysrapporten upprättas och returneras sedan till kunden inom 4-7 arbetsdagar efter mottagandet av provet i vårt laboratorium

  Vad innehåller ett standardtest?

  • Visuell inspektion – granskar visuellt färg, grumling, partiklar och skiktning
  • Elementaranalys av ICP-OES - Spektralanalys för att bestämma slitagemetaller, tillsatser, föroreningar och mer
  • Kinematisk viskositet vid 40°C - Identifiera kvalitet, termisk nedbrytning och tillsatsavvikelser
  • AN (syratal) - Bestämmer surhet och oxidation
  • Vattenhalt - Bedöm graden av fuktinträngning från vatten
  • Järnhaltigt avfall (PQ) - Ger en översikt över järnbaserat innehåll
  • Partikelantal (ISO4406) - Oljans renhet (endast hydrauliska system)

  Vad kostar det?

  Du kan välja att skicka ditt oljetest på två olika sätt.

  RS sköter och betalar försändelsen

  • Två oljetester inkl. flaskor i samma försändelse kostar 1 275 kr
  • Om du behöver ett extra test är priset 375 kr per test
  • Du får ett mail från RS med etiketter för frakt och datum för när provet ska hämtas
  • RS bokar en av våra utvalda transportörer för att hämta inom 1-2 dagar. Du paketerar testet och levererar till transportören

  Du sköter försändelsen själv

  • Priset för två oljetester inkl. flaskor är 750 kr.
  • Extra tester kostar fortfarande 375 kr per test
  • Du är fri att välja din egen transportör. Send till:
   • RS Integrated Supply – Oil sample testing Laboratory
   • Lenton Lane
   • Nottingham
   • Nottinghamshire
   • NG7 2NR
   • United Kingdon
   • Contact: Rob Webster

  Det kommer att ta 4-7 dagar från det att testet tas emot på vårt laboratorium tills rapporten kommer in via e-post till dig.