Logga in / Registrera dig för att få tillgång till dina förmåner
Senaste sökningar

  Kvalitet och certifiering

  Vi fokuserar på kvalitet!

  RS Components A/S bestræber sig på at overholde alle kvalitets-, miljø-, arbejdsmiljø- og sikkerhedskrav, import-og eksportregler samt markedsførings- og anvendelsesbegrænsninger i hele vores organisation.

  RS Components AB bemödar sig om att följa alla kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetskrav, import- och exportregler samt marknadsförings- och användarbegränsningar i hela vår organisation.

  Vårt kvalitetssystem är representerat på alla avdelningar som direkt eller indirekt påverkar vår service till våra kunder. Vår hantering, lagring och transport av produkter sker på ett säkert sätt. Detta inkluderar upphandling, förpackning, märkning, varje avyttrande och databaser och filer av produkterna.

  RS Components AB har en öppen dialog både med anställda och intressenter. Vi säkerställer nödvändig kunskap och kompetens hos alla anställda och uppfodrar till att aktivt delta i ämnen omkring kvalité, miljö, säkerhet och häls