Senaste sökningar

  Integritetspolicy för RS Online

  RS Group plc (”RS”) är starkt engagerad i att skydda din integritet. Läs följande integritetspolicy för att förstå hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du använder eller registrerar dig på webbplatsen RS Online, när du talar med en av våra kundtjänstmedarbetare, besöker en RS-anläggning eller kontaktar RS på annat sätt.

  Denna integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som har samlats in via DesignSpark, OKdoConnected Thinking, eller av vårt moderbolag RS Group plc inom ramen för dess företagsverksamhet. För mer information se integritetspolicyn på dessa webbplatser.

  Vilka personuppgifter samlar RS in?

  RS samlar in personuppgifter från dig när du lämnar uppgifterna direkt till oss, eller genom din användning vår webbplats, till exempel:

  • Information om dig själv och det företag som du arbetar för, när du registrerar ett konto hos oss. Detta kan omfatta ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt företagsnamn och företagsuppgifter, information om din roll i företaget, samt hur du hörde talas om webbplatsen.
  • Transaktions-, fakturerings- och leveransinformation, om du gör ett köp hos oss eller tecknar avtal om en av våra lösningar eller tjänster.
  • Uppgifter om dina kontakter med oss, till exempel om du skickar feedback via mejl till vår webbplats, ställer en teknisk fråga, rapporterar ett problem eller kontaktar oss på annat sätt. Observera att om du ringer oss kan vi spela in samtalet för efterlevnads-, kvalitets- och personalutbildningsändamål.
  • Om du svarar på en av våra kundundersökningar eller deltar i en tävling.
  • Om du interagerar med en av våra säljare, till exempel vid en mässa eller en kundlokal.
  • Vi kan också registrera vissa uppgifter om hur du använder vår webbplats, till exempel den webbplats du kom från eller ska till, din enhets unika ID-nummer, dina IP-adresser och operativsystem, annonser som du klickar på, produkter du söker efter, produkter du köper och information som du laddar ned. Mejl som vi skickar till dig i marknadsföringssyfte kan också automatiskt känna av om du har tagit emot eller öppnat mejlet eller klickat på en länk i vårt marknadsföringsmaterial. Vi använder denna information för vår egna prestationsmätning, men också så att vi kan skräddarsy våra marknadsföringsmeddelanden och vår reklam till dig.
  • RS får ibland också information om dig från tredje part. I synnerhet kan vi få information om din roll och företag du arbetar för från företagsdatabaser.

  En del av informationen ovan är obligatorisk för att skapa konton och genomföra köp. Om informationen är obligatorisk eller inte anges när du registrerar dig eller köper våra produkter eller tjänster. Om du inte uppger informationen kan det hända att vi inte kan skapa ett konto åt dig eller genomföra dina köp. Såvida inget annat anges är all annan information frivillig, men om du väljer att inte tillhandahålla den kan den marknadsföring som du får vara mindre relevant och din upplevelse kommer inte att vara personanpassad.

  Hur använder RS mina personuppgifter och vad är den rättsliga grunden för denna användning?

  Beroende på hur du använder RS Online, din interaktion med oss, och de tillstånd du ger oss, kommer vi att använda dina personuppgifter för följande ändamål och rättsliga grunder:


  Ändamål

  Typ av uppgifter

  Rättslig grund

  Registrera dig som kund och skapa ditt konto.

  Hantera din beställning och/eller tillhandahålla tjänster till dig.

  Dina kontaktuppgifter

  Information om din roll och det företag du arbetar för.

  Din leverans- och faktureringsinformation.

  Fullgörande av ett avtal med dig.

  Åtgärder som vi vidtar på din begäran innan vi ingår avtal med dig.

  Hantera och besvara eventuella frågor eller klagomål som du kan ha.

  Dina kontaktuppgifter och all kommunikation med oss.

  Berättigat intresse (driva vårt företag och tillhandahålla tjänster till våra kunder).

  Anpassa RS Online till dig och visa dig innehåll som vi tror att du kommer vara mest intresserad av.

  Din kontoinformation.

  Din köphistorik.

  Din webbaktivitet.

  Berättigat intresse (marknadsföring av våra produkter och tjänster till våra kunder).

  Bjuda in dig till att delta i och hantera kundundersökningar, recensioner och andra marknadsundersökningsaktiviteter som utförs av RS och andra organisationer på uppdrag av oss.

  Dina kontaktuppgifter.

  Ditt samtycke.

  Berättigat intresse (driva vårt företag, tillhandahålla tjänster till våra kunder samt förbättra våra produkter och tjänster).

  Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig och visa dig riktad reklam i samband med våra produkter och tjänster.

  Din kontoinformation.

  Din köphistorik.

  Din webbaktivitet.

  Dina företagsuppgifter.

  Ditt samtycke.

  Berättigat intresse (marknadsföring av våra produkter och tjänster).

  Hantera tävlingar som du väljer att delta i.

  Dina kontaktuppgifter.

  Din leveransinformation.

  Berättigat intresse (marknadsföring av våra produkter och tjänster via tävlingar samt hantering av våra egna tävlingar).

  Förbättra och underhålla RS Online samt övervaka dess användning.

  Din webbaktivitet.

  Din interaktion med vår webbplats.

  Ditt samtycke.

  Berättigat intresse (drift av vår webbplats och förbättring av dess funktioner).

  Utreda bedrägerier och, vid behov, skydda oss själva samt tredje part.

  Din kontoinformation.

  Din transaktionshistorik.

  Din användning av webbplatsen.

  Berättigat intresse (förhindra och upptäcka bedrägerier eller andra överträdelser).

  Fullgöra våra finansiella rapporterings- och informationsskyldigheter gentemot vårt moderbolag, skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

  Din transaktionshistorik.

  Din leverans- och faktureringsinformation.

  Rättsliga förpliktelser.

  När vi behandlar personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse har vi – i enlighet med dataskyddslagstiftningen – genomfört ett balanstest för att dokumentera våra intressen, överväga vilka konsekvenser behandlingen får för enskilda personer samt avgöra om enskilda personers intressen väger tyngre än våra intressen av att behandlingen äger rum.

  Med vilka delar RS mina personuppgifter?

  RS behöver dela information med vissa utvalda tredje parter för att kunna driva vår verksamhet:

  • RS Group: RS Components Ltd ingår i en världsomspännande företagskoncern där RS Group plc är moderbolaget. För en fullständig översikt över företagen inom RS Group besök https://www.rsgroup.com. RS delar personuppgifter med andra företag inom RS Group om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster och förbättra våra kunskaper om våra kunder.
  • Tjänsteleverantörer: Vi tillhandahåller information till våra tjänsteleverantörer som agerar på uppdrag av oss (till exempel till företag som tillhandahåller digitala marknadsförings-tjänster som produktrekommendation, statistisk analys, företags- och driftinformation samt webbplatsoptimering) samt till de tredje parter som är involverade i leveranskedjan (till exempel speditörer, kurirer och leveransföretag). I vissa fall delar vi också person-uppgifter med våra professionella och juridiska rådgivare.
  • Myndigheter: Om din beställning ska levereras utanför Sverige kan vi behöva dela information med tullmyndigheter i både Sverige och i destinationslandet. Vi kan också dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter, till exempel för att anmäla bedrägerier eller som svar på en lagenlig framställan.
  • Kredit- och bedrägerikontroll: Vi kan dela information med kreditupplysningsföretag och med tredje parter som arbetar med att förhindra och upptäcka bedrägerier.
  • Media: Vi kan från tid till annan lämna ut aggregerad och anonymiserad marknadsförings-statistik till affärspartners, eller använda sådan statistik i pressmeddelanden, reklam eller publicerade rapporter. Vi kommer endast att identifiera dig personligen eller någon annan kund i sådana pressmeddelanden, reklam eller rapporter med ditt föregående samtycke.
  • Försäljning av företag eller tillgångar: Om vi säljer företagstillgångar kan våra kunders personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare. I detta fall kommer vi att göra rimliga försök att säkerställa att köparen kommer vara fortsatt bunden av villkoren i denna integritetspolicy.

  RS kan också lämna ut personuppgifter i de fall där vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för RS, våra kunder, anställda eller allmänheten, eller där vi på annat sätt har laglig rätt att göra det.

  Var lagrar RS mina personuppgifter och hur länge?

  RS Group är en global företagskoncern och RS använder också tjänsteleverantörer baserade världen över. Följaktligen kan dina personuppgifter behandlas i länder utanför Europa, inklusive i länder där du kan ha färre lagstadgade rättigheter i fråga om dina personuppgifter än vad som är fallet enligt lokal lagstiftning. Om vi överför personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag, att säkerställa att dina integritetsrättigheter skyddas på lämpligt sätt av lämpliga skyddsåtgärder. Kontakta oss om du vill ha mer information om dessa skyddsåtgärder.

  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för de ändamål som beskrivs ovan, vilket innebär att tidsperioden kommer att variera beroende på dina interaktioner med oss. Om du till exempel har gjort ett köp hos oss kommer vi att spara ett register för köpet under den period som krävs för fakturering, skattehantering och garantier. Vi kan också föra ett register över korrespondens som vi har haft med dig (till exempel om du har lämnat in ett klagomål på en produkt) så länge som är nödvändigt för att vi ska kunna skydda oss mot rättsliga anspråk. Mer information om varaktigheten av cookies hittar du i vår cookiepolicy.

  När vi inte längre har ett behov av att lagra dina uppgifter kommer vi att radera dem. Observera att om du avregistrerar dig från vår marknadsföringskommunikation kommer vi att spara din mejladress för att säkerställa att vi inte skickar dig mejl innehållandes marknads-föring i framtiden.

  Vad gör RS för att skydda mina personuppgifter?

  RS strävar alltid efter att leverera den högsta nivån av service och säkerhet till våra kunder och vår webbplats har utformats särskilt med säkerhet i åtanke.

  För att säkerställa säkerheten och skyddet av dina personuppgifter när du lämnar sådana uppgifter, använder vi följande säkerhetsmetoder:

  • Den senaste tekniken för att koda och skydda dina uppgifter för en trygg och säker transaktion.
  • När du skickar information kommer denna, så långt det är möjligt, att sparas i ett krypterat format. Det innebär att din information är skyddad och säker att tillhandahålla.
  • Informationen om ditt RS Online-konto och din personliga profil är lösenordskyddade så att det bara är du själv som har tillgång till denna personliga information. Du kan redigera informationen om ditt RS Online-konto och din personliga profil genom att använda ditt användarnamn och lösenord.

  Hur använder RS mina personuppgifter för marknadsföring?

  Såvida du inte har valt bort alternativet när du registrerade dig eller gjorde ditt köp, eller om vi har begärt ditt samtycke till att skicka marknadsföring och du inte har gett det, kan RS mejla, ringa eller skicka SMS till dig angående RS produkter och tjänster. Dessutom kan vi ibland skicka dig direktreklam om produkter som vi anser kan vara av intresse för dig.

  Det är troligt att några eller alla av dessa marknadsföringsmeddelanden kan skräddarsys för dig, baserat på vad vi vet om dig och/eller ditt företag, till exempel från din personliga profil online, dina tidigare sökningar och webbhistorik på RS Online samt din köphistorik.

  Om du inte längre vill få meddelanden från oss kan du när som helst:

  • Ändra dina preferenser under ”Min profil - Uppdatera uppgifter”-avsnittet i Mitt konto, som du kan nå när som helst via länken på hemsidan.
  • Du kan avsluta mejlprenumerationen genom att klicka på länken i varje mejl, eller
  • Mejla oss på: scandinavian.database@rs.rsgroup.com

  Du har rätt att välja bort direktmarknadsföring eller profilering som vi utför i direkt-marknadsföringssyfte (du kan utöva den här rättigheten när som helst).

  Du kan också se reklam för RS på tredje parters webbplatser, inklusive på sociala medier. Dessa annonser kan skräddarsys för dig med hjälp av cookies (som spårar din webbaktivitet, så att vi kan visa annonser för kunder som har besökt RS Online). När du ser en annons på sociala medier kan det bero på att vi använder det sociala nätverket för att visa annonser för våra kunder eller användare som matchar våra kunders demografiska profil. I vissa fall kan detta innebära att du delar din mejladress med det sociala nätverket. Om du inte längre vill se skräddarsydda annonser kan du ändra dina cookie- och integritetssinställningar i din webbläsare och på dessa tredjepartswebbplatser.

  Hur kan jag komma åt, uppdatera, korrigera eller radera mina personuppgifter?

  Du kan visa och redigera dina personliga profiluppgifter när som helst under Mitt konto och därefter ”Min profil – Uppdatera uppgifter”, som du kan nå när som helst via länken på hemsidan.

  Om du har glömt ditt lösenord, eller om du har andra problem med att komma åt RS Online ber vi dig att kontakta RS kundtjänst på telefon 0771-458900.

  Om du har en fråga som rör dina personuppgifter som du inte kan hitta svar på via din personliga profil online, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att få tillgång till (inklusive i maskinläsbart format), korrigera, begära radering av, invända mot eller begränsa vår behandling, begära överföring (dataportabilitet) av dina personuppgifter till ett annat företag eller till en tredje part, och RS kommer att utföra alla sådana förfrågningar om att utöva dessa rättigheter i enlighet med tillämplig lag. Var dock medveten om att det finns ett antal begränsningar av dessa rättigheter, och det kan finnas omständigheter där vi inte har möjlighet att uppfylla din begäran.

  Om vi förlitar oss på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst, utan att detta påverkar lagenligheten av behandling baserat på samtycke innan det återkallas. Vi kan dock ha andra rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, till exempel de som beskrivs ovan.

  Cookies

  RS använder cookies och liknande teknologier för att tillhandahålla funktionaliteten hos RS Online, förbättra webbplatsen och för att personanpassa RS Online. För mer information om cookies vänligen läs vår cookiepolicy.

  Kontakta oss

  Om du har frågor som rör denna integritetspolicy eller vill veta mer om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att mejla scandinavian.database@rs.rsgroup.com.

  Om du har farhågor om hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i det land där du bor eller i det land där du arbetar eller i det land där den påstådda överträdelsen ägde rum.

  Uppdateringar av denna integritetspolicy

  Vi kan ändra denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lag, föreskrifter eller våra rutiner för integritetsskydd i enlighet med gällande lag. När detta händer och där det krävs enligt lag kommer vi att ge dig ny eller uppdaterad information om hur användningen av dina personuppgifter har ändrats och, vid behov, inhämta ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter.

  Integritetspolicyn uppdaterades senast i oktober 2023.