Säkerhet – helt enkelt

Gör det enklare att få en säker arbetsplats.
Hos RS får du allt från en leverantör.

Personlig skyddsutrustning

Val av personlig skyddsutrustning är avgörande för att uppfylla föreskrifterna för en säker arbetsplats. Det omfattar skyddsglasögon, hörselskydd, andningsskydd, handskar och skyddskläder.

Oberoende av vilken slags produktionsmiljö det handlar om, så är valet av rätt slags personlig skyddsutrustning avgörande för att uppfylla föreskrifter och bestämmelser. Nedanstående produktsortiment ger dig inspiration till val av hållbara och säkra produkter som håller personalen säker och skyddad.

Tillverkare / varumärke: 3M, Bolle, Facom, Honeywell, JSP, Protector, RS Pro

Tillverkare / varumärke: Ansell, BM Polyco, Delta Plus, Kimberly Clark, RS Pro, Skytec

Tillverkare / varumärke: Delta Plus, Dickies, RS Pro, Scruffs, Sibille

Tillverkare / varumärke: 3M Peltor, JSP, Petzl, Protector, RS Pro

Tillverkare / varumärke: 3M Peltor, Howard Leight, JSP, RS Pro

Tillverkare / varumärke: 3M, Delta Plus, JSP, Moldex, Protector, RS Pro

Tillverkare / varumärke: Ansell, Bahco, BM Polyco, Delta plus, Honeywell, Kimberly Clark, Mapa, RS Pro, Skytec

Tillverkare / varumärke: 3M, Dickies, DuPont, Kimberly Clark, Micogard, RS Pro, Sibille, Tychem, Tyvek

Tillverkare / varumärke: Dickies, RS Pro


Maskinsäkerhet

Tunga maskiner i en produktionsmiljö kan utgöra en fara för personalen om rätt skyddsåtgärder inte har vidtagits. Att se till att personal inte kommer i kontakt med körande maskiner är alltid det bästa skyddet, men operatörer måste ju betjäna maskinerna. Olika slags maskinskydd är här den bästa lösningen. RS har ett brett urval av lösningar i form av dörrkontakter, ljusridåer, nödstopp och mycket mer.

Tillverkare / varumärke: Pilz, Guardmaster, Schmersal, Schneider Electric, IDEM

Tillverkare / varumärke: Pilz, Allen-Bradley, Sick, Schneider Electric, Omron, IDEM

Tillverkare / varumärke: Werma, Schneider Electric, Patlite, Moflash

Tillverkare / varumärke: Honeywell, Siemens, Schneider Electric, Omron

Tillverkare / varumärke: Schneider Electric, Siemens, ABB, Lovato

Tillverkare / varumärke: Bernstein Safety, Schneider Electric

Tillverkare / varumärke: Allen Bradley, Siemens

Tillverkare / varumärke: Sick

Tillverkare / varumärke: Sick

Elsäkerhet

Säkra installationer och felfria maskiner och apparater är basen för att undvika el-olyckor på arbetsplatsen. 

Många arbetsplatsolyckor kan undgås när elektriska installation uppfyller gällande föreskrifter och har utförts av auktoriserad personal, samt underhålls löpande.

Lockout-lås ska alltid användas för att säkerställa att arbetsplatsen inte blir strömförande av misstag, och självklart testas installationen med en spänningsprovare innan arbete påbörjas. 

Apparatprovare gör det enkelt att rutinmässigt prova elektriska apparater, och se till att de är säkra att använda.

Tillverkare / varumärke: Flir

Tillverkare / varumärke: RS Pro

Tillverkare / varumärke: COBA

Tillverkare / varumärke: RS Pro, K&N, Eaton, ABB, C+D

Tillverkare / varumärke: Martindale

Tillverkare / varumärke: Facom, Bahco, Sibile

Tillverkare / varumärke: RS Pro, Brady

Tillverkare / varumärke: Seaward, Martindale, Fluke

Arbetsplatssäkerhet

Många faror kan lura runt hörnet; exempelvis i förbindelse med underhålls- eller renoveringsarbete, som kan orsaka brand eller personskador. Alla arbetsplatser, oberoende av om det gäller produktion, kontorsmiljö eller affärslokaler, ska ha tydliga säkerhetsanvisningar för att se till att personalen inte kommer till skada.

Vi visar här ett brett urval av produkter och lösningar för att säkerställa fullgott skydd på arbetsplatsen, och produkter att ta till om olyckan är framme.

Tillverkare / varumärke: RS Pro

Tillverkare / varumärke: TopSpec

Tillverkare / varumärke: Tensator

Tillverkare / varumärke: Certex Bridon Lifting Systems, DBI-Sala, JSP, Miller, Petzl

Tillverkare / varumärke: JSP, Newell Rubbermaid, RS Pro, Skipper, Vikan

Tillverkare / varumärke: 3M, Lubetech, RS Pro, Rubbermaid Commercial Products

Tillverkare / varumärke: 3M, Advance Tapes, Panduit, RS Pro

Tillverkare / varumärke: Brady, Idento, JSP, Sibille, RS Pro, Wolk

Tillverkare / varumärke: COBA, Tesa, 3M, Rocol, RS Pro

Leverantörer i fokus

De vanligaste olyckstyperna

Statistiken är tydlig - olyckor lurar runt hörnet

37 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i 2016, alla branscher.

Källa: Arbetsmiljöverket

12% av olyckor med dödlig utgång beror på fall från hög höjd. (2016).

Källa: Arbetsmiljöverke)

128,4 miljoner kronor. Årlig kostnad för vård av arbetsplatsrelatera-de skador (2008).

Källa: Arbetsmiljöverket.

34 600 arbetsplatsolyckor utan dödlig utgång (2016).

Källa: Arbetsmiljöverket

6% av arbetsskador sker på huvud, ansikte och hals. (2013-2014)

Källa: AKA-försäkring

2,6 – 3,8 % av BNP är den uppskattade kostnaden för arbetsrelaterad ohälsa i EU (2014,

Källa: Kommunal

75 fall där farligt arbete stoppades skyddsombud. (2016).

Källa: Arbetsmiljöverket

Ryggskador star för 1 promille av arbetsrelaterade skador (2016).

Källa: Arbetsmiljöverket