Underhåll gör
en skillnad

Produkter och lösningar som
förenklar serviceteknikerns vardag

Nya metoder för service & underhåll

Förändringstakten i industriella miljöer är en utmaning för dagens underhållspersonal. Hos RS förstår vi dessa utmaningar och bidrar med moderna underhållslösningar som integrerar Industri 4.0 och IIoT (sakernas internet för industrin).

Vi samarbetar med dig och hjälper dig att integrera nya produkter, tjänster och teknik för att tillgodose dina krav på planerat, förebyggande och korrigerande underhåll samt dina inköpsbehov. Vi vill visa och belysa produktivare sätt att arbeta i underhållsmiljöer inom en mängd olika industrier genom att ge dig den senaste tekniken – när du behöver den. Klicka på bilderna nedan om du vill veta mer.

Underhåll gör en skillad 

Underhåll i alla dess former är en oundviklighet. Men det som verkligen spelar roll är hur man närmar sig underhållsuppgiften, och hur man ser till att minimera påverkan på den dagliga driften av verksamheten. I den här artiklen diskuterar vi exempel på bästa praxis från olika branscher, dår ny teknik och en annorlunda strategi kan minska reativt/akut underhåll och öka produktiviteten - två väsentliga faktorer för att förbli konkurrenskraftig på en global marknad.

 

Underhåll integrerat i produktionsenheterna 

Det är ingen ny idé, men konceptet att få operatörer involverade i underhållet av sin egen utrustning, och att betona proaktivt och förebyggande underhåll lägger grunden till en förbättrad produktivitet – färre haverier, driftstopp och fel.

Hindret har ofta varit kostnaden och genomförandet av inbyggd instrumentering i processen som visar för en operatör när prestanda för en maskin eller process förändras och kräver underhåll.

SMC är en av många tillverkare som nu skapar lättanvända, kostnadseffektiva enheter, såsom digitala processindikatorer, som enkelt kan kopplas till maskiner för att påvisa prestandaförändringar.

Genom att övervaka variabler som tryck, temperatur och ström, och sedan göra dem synliga för en operatör tillsammans med utbildning i rutinunderhåll såsom rengöring, smörjning och inspektion kan man avsevärt minska antalet oförutsedda driftstopp.

Det här medför även fördelen att ge operatörerna större ”ägarskap” av och kunskap om sin utrustning och frigör underhållspersonal till uppgifter på högre nivå.

Visa mer

Få mer ut av dina lager

Lager fortsätter att gå sönder i förtid – till stor del på grund av bristande kunskap hos användaren.

Studier som gjorts av SKF visar att 16 procent av alla lagerhaverier beror på felaktig montering, 36 procent på dålig smörjning och 14 procent på förorening.

De här identifierade felorsakerna bidrar även till de resterande 34 procenten lagerhaverier som inträffar långt innan den livslängd som anges av tillverkare hunnit uppnås.

Lager behandlas väldigt ofta som en stapelvara vid underhåll av transportörsystem och produktionslinjer, men oplanerade driftstopp orsakade av haveri är betydligt dyrare än själva komponenten.

Men de senaste utvecklingarna inom installationsverktyg och mättekniker som kan bidra till att minska förekomsten av lagerhaveri är varken komplicerade eller dyra.

De kräver dock uppmärksamhet, rätt metoder och lämpliga verktyg för att kunna appliceras över lagrets hela livscykel.

SKF rekommenderar användning av precisionsverktyg för lagerjustering, lagervärmare och naturligtvis korrekt kontinuerlig smörjning för att maximera livslängden på alla lager.

Mer data, mindre underhåll? 

”Big data” är ett ofta använt begrepp, men när det gäller underhåll är det är uppenbart att om du visste det aktuella skicket på alla slitdelar i din process, skulle det vara lätt att förutsäga vad som behöver ersättas och när.

Även om det här fortfarande ligger i framtiden, finns det nya tekniker som kan eftermonteras för att ge dig mer information om statusen på din process.

Diagnostiska tekniker som termografi och vibrationsanalys bidrar till att identifiera utrustningsprestanda, men de kräver fortfarande att underhållsteamet inspekterar utrustningen.

IO-Link är en inbyggd teknik som allt oftare kopplas till närvaro- och närhetssensorer för att ge ytterligare information om prestanda eller status.

Den stora fördelen med IO-Link är att den här informationen är osynlig för maskinen och registreras via en nätsluss.

Det gör att IO-Link-aktiverade sensorer kan kopplas till befintlig utrustning utan omfattande omarbetning.

Statusinformation kan sedan extraheras och visas via en separat PLC eller IPC, vilket gör att driftteamet kan få användbar kunskap om processen eller produktionslinjen.

 

RS vet att underhåll är viktigt, och vi fortsätter arbeta i nära samarbete med tillverkare med expertis inom underhåll, reparation och drift för att utveckla vårt produktutbud i fråga om ny underhållsteknik,
fler varumärken inom mekanik och förbättrade sensorer.

Fokus på framtiden för underhåll

Hur ser underhållsteknikens framtid ut? Upptäck vad några av våra ledande leverantörer gör för att vara i framkant inom modernt underhåll. Lär dig även om industrins resa, från tiden då de endast drevs av maskiner fram till den teknikrevolution som har förändrat allt så att de numera drivs av datorer.


Siemens

IoT-Gateway med öppen plattform

Sakernas internet är på väg att blir en integrerad del av underhållstekniken. Vi arbetar med Siemens för att stödja moderna fabriker och behovet av enkelt underhåll, snabb utveckling och exakt, industrialiserad funktionalitet. Kolla in några av fördelarna som Siemens IOT2020-systemet ger underhållsingenjörer.

brainboxes

Övervakning i fabriksmiljö

Brainboxes är experter på anslutning och dataomvandling. Deras team med mycket erfarna programvaru- och maskinvaruingenjörer skapar lösningar som gör att äldre data och protokoll kan konverteras eller föras över till USB och Ethernet.

Tillsammans med det operativa teamet hos RS Components skapar Brainboxes en unik lösning som ger produktivitets- och prestandainformation i realtid. Titta på vår video om du vill veta mer och få insyn i dagens utmaningar inom underhåll och fördelarna med Industry 4.0.

Fokus på planerat underhåll

Vi vet att olika stora företag har olika strategier för planerat underhåll som passar dem. Det är därför vi har ett brett utbud av produkter som hjälper dig med dina underhållsbehov, oavsett vilken miljö du arbetar i.

Varför är planerat underhåll så viktigt?

Underhåll är en viktig del för alla företag, oavsett storlek. I dagens moderna, konkurrenspräglade värld är det viktigare än någonsin att maximera livstiden hos alla tillgångar för att kostnaderna ska kunna hållas nere. Kortfattat kan man säga att effektivt underhåll har förmågan att öka vinsten och minska driftstopp.


Fokus på förebyggande underhåll

Få hjälp med att minska fel på utrustningen med produkter anslutna till spotlights som kan ge ytterligare information om deras status och process. Bläddra bland några av de viktigaste produkterna här.

Förebyggande underhåll inom produktionslinjen

Liksom för alla produktionslinjer är det viktigt att utrustningen underhålls för att på så sätt undvika fel och kostsamma driftstopp. Förebyggande underhåll kan även bidra till att undvika en mängd problem genom att införa ett planerat schema där utrustningen kontrolleras periodiskt eller kontinuerligt ...


Fokus på akut underhåll

Underhållsingenjörer blir alltmer pressade när det kommer till att se till att allt fungerar som det ska. Utmaningarna som de dagligen står inför innebär att de behöver enkel tillgång till rätt produkter vid rätt tidpunkt så att de får tid att fokusera på det som är viktigast. Vi erbjuder flexibla leveransalternativ, teknisk support och lösningar. Dessutom har vi DesignSpark, en onlinegemenskap för ingenjörer där de kan söka efter och dela med sig av tips och råd.

Fokus på inköpslösningar

Oplanerat underhåll och driftstoppen som följer är en förbannelse för många organisationer. Men den sortens kostnader och ineffektivitet kan snart vara ett minne blott, då experter tror att ny teknik kommer att leda till en kursändring från korrigerande underhåll mot förebyggande, smart underhåll.

Den här artikeln avhandlar fokus på inköp inom drift och underhåll och hur organisationer kan minska driftstopp, sänka kostnaderna och öka produktiviteten genom att tillämpa smart underhåll.

Förutsägande underhåll gör intåg i industrin

Oplanerat underhåll och resulterande driftstopp är ett stort irritationsmoment inom tillverknings- och processindustrin. Deloitte rapporterar att sådana driftstopp kostar industrin motsvarande 400 miljarder svenska kronor och att 42 % av driftstoppen orsakas av fel på utrustningen . Men den slags kostnader och ineffektivitet kommer snart att vara historia, då experter menar att ny teknik kommer att leda till en kursändring från reaktivt underhåll mot förutsägande, smart underhåll.

Kombinationen av uppkopplad teknik (läs Industrial Internet of Things, IIoT) blir tillgänglig till lägre kostnad och mer effektiv analys av data gör det möjligt att övervaka nästan vilken maskin som helst och förutsäga fel innan de inträffar. Det här gör att organisationer kan identifiera problem och planera driftstopp när det passar det egna schemat.

Läs mere

Richard Jeffers
Technical Director Northern Europe, RS


Richard har en rik erfarenhet av branscherna tillverkning, tjänster och infrastruktur. Han är medlem i Institute of Mechanical Engineers, och han arbetar nära med hela RS och med Group Innovation-teamet för att hjälpa till att snabba på utvecklingen av RS framväxande tekniska värdeerbjudande.

Men att ha tillgång till olika slags sensorer är bara en del av bilden. ”Smart underhåll är mer än bara teknik och produkter, det är faktiskt ett sätt att tänka”, säger Richard Jeffers som är teknisk chef för norra Europa på RS.

"Det handlar om att förutsäga möjliga fel och vidta rätt åtgärder för att förhindra eller minimera felets konsekvenser för verksamheten. Tekniken är det du använder till att göra det lättare att förutse felen.”

Den prediktiva inställningen


Det första steget för organisationer som vill minska sitt oplanerade underhåll är, enligt Jeffers, att inse värdet av ett förut-sägande förhållningssätt. Deloitte har funnit att förebyggande underhåll kan ”minska tiden som krävs för att planera underhåll med 20 till 50 procent, öka utrustningens drifttid och tillgänglighet med 10 till 20 procent samt sänka de totala underhålls-kostnaderna med 5 till 10 procent.”

David Baglee
docent, University of Sunderland


Davids forskningsintressen omfattar strategier för avancerad underhållsförvaltning, tillståndsövervakningstekniker och avancerade tillverkningstekniker och tekniker till stöd för utveckling av underhållsstrategier. Han är också medlem i Design and Production Sector Executive vid Institution of Engineering and Technology.

David Baglee är expert på avancerad underhållsförvaltning vid University of Sunderland och är medlem i Design and Production Sector Executive vid Institution of Engineering and Technology (IET). Han är en av ledarna för North East Maintenance Forum som stöds av University of Sunderland och IET, och han ser ett mycket större intresse för smart underhåll från medlemmarna.

”Tekniken för smart underhåll används redan av några av de mest framsynta organisationerna, men värdet av det här måste bevisas för andra företag så att vi får en bredare acceptans”, förklarar han. ”När företagen väl förstår att de investeringar de gör ger tydlig avkastning är det mycket troligare att de anammar tekniken.”

Baglee har sett på nära håll hur smart underhåll kan påverka organisationer och är övertygad om att förändringen kommer att gå fort. ”Några av företagen jag har arbetat med har infört smart underhåll och har sett förbättrad produktivitet och kostnadsbesparingar efter bara två till tre månader”, säger han. ”Inom de närmaste fem till åtta åren kommer vi att vara mycket nära fullständigt förutsägande underhåll i Storbritannien. Så snabb är förändringstakten, särskilt inom stora till medelstora företag.

”Det blir en utmaning att övertyga några av de minsta företagen som kan ha det största motståndet mot förändring, brist på pengar att investera i teknik eller där vinsten inte nödvändigtvis är värd investeringen på kort eller medellång sikt”, tillägger han. ”Men större företag driver på förändringen och om mindre företag vill vara delaktiga i den större leverantörskedjan kommer de att tvingas hänga med.”

Asset management

Richard Jeffers tror att det är väsentligt för organisationer att se underhåll som en del av en övergripande strategi för att förvalta sina tillgångar. ”Underhåll bör vara en del av ett holistiskt sätt att se på sina tillgångar, vilket innefattar hur du kan köpa dem, hur du använder dem och slutligen en strategi för avyttring”, förklarar han. ”Allt det här, inklusive underhåll, kräver en strategi som du och ditt team kan arbeta efter så att alla vet vad de försöker åstadkomma.

”Om du till exempel har en gammal utrustning som snart behöver utrangeras, kan du helt enkelt vilja krama ur den sista droppen arbete ur den innan den ersätts och välja metoden ’kör tills den slutar fungera’”, tillägger han. ”Men om du har en tillgång som är i mitten av sin livslängd vill du kanske göra mycket förebyggande underhåll för att förlänga tillgångens livslängd och få så lite oplanerat stillestånd som möjligt.”

För många organisationer och deras underhållsfunktion är den stora frågan kring smart underhåll var man ska börja. För många företag fungerar metoden ’testa och lär’ bäst när individer och organisationen i sin helhet kommer fram till de bästa lösningarna för sina behov.

”Jag besökte en kunds logistiganläggning nyligen, och de hade valt ett väldigt klokt sätt att introducera smart underhåll i företaget”, minns Jeffers. ”De hade runt 800 motorer i sin fastighet, men hade identifierat 13 som var kritiska för driften av verksamheten. Så de har satt temperatur- och vibrationssensorer på de motorerna för att varsko underhållsteknikerna om de börjar fungera dåligt. Det här är ett försök, men företaget kommer att börja använda tekniken på andra motorer under de närmaste åren vartefter tekniken visar sitt värde.”

Enligt Baglee upptäcker många företag när det smarta underhållet har införts att deras tillgångar har underhållits för mycket i det förflutna. ”Genom att låta tekniken vägleda deras underhållsscheman och planering, har företag insett att de kan skära ner på mängden underhåll de utför”, säger han. ”Det här betyder ofta en kulturförändring, därför att det innebär att sluta göra saker som ingenjörer kanske alltid har gjort som en självklarhet, men den övergången kommer att gynna en organisations resultat.

”Ett läkemedelsföretag som jag jobbade med förra året har nu introducerat utbildning i dataanalys och diagnostik för sina underhållstekniker, så att de får de kunskaper som behövs för att få ut mesta möjliga av smart teknik.”

Produkter och expertis

Hos många organisationer finns ett behov av experthjälp och tillgång till kunskap som kan hjälpa dem att anamma ny teknik. Forskning som gjorts nyligen av RS och Chartered Institute of Procurement and Supply visade att 54 procent av upphandlings- och inköpspersonalen inom funktionen för underhåll, reparation och drift vill ha tillgång till kunskapstjänster från leverantörer, inte bara produkter.

”RS tillhandahåller ett sortiment av sensorer för kunder som vill anta och möjliggöra sin strategi för smart underhåll”, säger Jeffers. ”Men vi har också expertis inom företaget som kan hjälpa kunder att förstå och få ut mesta möjliga av IIoT. Vi använder den här tekniken i vårt eget lager Nuneaton, så vi har förstahandskunskap av tekniken i praktiken.”
Utvalda leverantörer

Vi samarbetar med en mängd olika ledande leverantörer inom industrin vilket ger dig ett brett urval av produkter för alla dina behov inom underhåll. Bläddra bland några av våra ledande varumärken: