Smart processövervakning
och test- & mätinstrument

Få allt inom Test & Mät hos en leverantör

Jobbar du med utveckling och konstruktion? Underhåll och service? Processoptimering? Vad än jobbar med så kan du finna ett brett utbud av passande produkter och lösningar hos RS.

Se vad vi kan erbjuda inom temperaturmätning, multimetrar, energiövervakning och el-test. Se ett urval av produkter nedan.

Multimetrar och mätinstrument för labbänken

Multimetrar
Från det enklaste till det mesta avancerade instrument som klarar av mäta med hög noggrannhet i miljöer med störsignaler. I vårt omfattande utbud hittar du säkert det instrument som passar dina behov.

Mätinstrument för labbänken
Som utvecklare och konstruktör har du krav på tillförlitliga och lättanvända instrument när du ska testa och utvärdera dina konstruktioner. Vi har allt för att generera och mäta signaler - från likspänning till RF.

Fluke Connect - trådlöst uppkopplade instrument 

Med de trådlösa enheterna i 3000 FC-serien placerar du mätinstrumenten i anslutning till strömsatta installationer och du kan själv befinna dig på säker avstånd. 

Temperaturmätning

Ett omfattande sortiment av beröringsfria och ytkontaktmätinstrument, med värmekameror, IR-termometrar, temperaturprober och tillbehör.

Vad är FLIR IGM - Infrared Guided Measurement?

Kalibrerade produkter

Ett stor urval av våra test- och mätprodukter kan nu köpas färdigkalibrerade.
Arbetet utförs i vår egen kalibreringsavdelning som är en UKAS-ackrediterad
mätplats med spårbarhet till nationella normaler.


Eltestning och energi-/effektmätning

Eltestning
Vid arbete med underhåll och daglig drift av elinstallationer är det avgörande för säkerheten att regler och förordningar följs.
Utrustningar och installationer måste testas för att säkra att användarna inte utsätts för risker.

Där ingår testning av kretsar och maskinernas jordning, isolering samt att se till att all testutrustning och alla ledningar är intakta.

Energi-/effektmätning
Med en tilltagande ambition att bli mer energisnål är det viktigt att hitta energibovarna i produktionsenheter och fastigheter.
Störningar i elnätet kan leda till omfattande driftsavbrott eller skador på utrustning.

Säkerhetsklassifikation för instrument (CAT II, III og IV)

Vad är CAT säkerhetsklassning?

Ett kritisk koncept som är vigtigt att förstå om elsäkerhet är säkerhetsklassning. Standarderna definierar kategoerier från nivå 0 til IV, ofte forkortet som CAT 0, CAT II osv.

Uppdelingen av kraftnätet i katergorier bygger på det faktum att farliga transienter med hög energi, som exempelvis blixtnedslag, avtar i stryka när det leds genom nätet.

En högre CAT-klassificering refererar till en miljö där högre spänning och transienter med större energi för förekommer. Det betyder att en multimeter som uppfyller CAT III tål transienter med betydligt högre energi än en som uppfyller CAT II.

Inom varje kategori anger en högre märkspänning att instrumentet tål högre märkspänning att instrumentet tål högre transienter. 

Processkalibratorer

Säkerställ att produktionsprocesser kör optimalt: generera och mät processignaler, och testa hårdvara för att säkra noggrannhet.

Allt du behöver inom test & mät från en leverantör