RS Components introducerar ny loopkalibrator från Fluke

Fluke 710 mA gör det enklare att testa och diagnostisera styrventiler och fatta beslut om underhåll

Sverige, 19 Februari 2019:

RS Components (RS) meddelar att Fluke™ 710 mA loopkalibratorer för ventiltest nu finns tillgängliga. Loopkalibratorn är ett lättanvänt verktyg som förenklar test av styrventiler via en enkel tvåkabelanslutning.

Vanligen utförs styrventiltest med komplex utrustning. För att kunna använda utrustningen behöver användaren utförlig utbildning, styrventilen måste avmonteras under provningen och eventuellt behövs även ytterligare en till två timmars bänktestning. Med Fluke 710 mA får du i stället inbyggda testprocedurer och ett starkt intuitivt gränssnitt med statusindikatorer för styrventiler.

Viktigast att lägga märke till är att enheten kan utföra snabba kontroller av styrventiler medan de fortfarande sitter monterade i systemet. Den genererar en slingsignal på 4–20 mA och manövrerar därmed styrventilen. Samtidigt läser den av data i HART-kommunikationsprotokollet om ventilens position och status. Därför kan tekniker använda kalibratorn till att fatta snabba beslut om underhåll och eventuell stilleståndstid krävs eller inte.

De inbyggda, förkonfigurerade ventiltestrutinerna i 710 omfattar bland annat: ändra mA-signalen manuellt och visa information om HART-position och tryckvariabler; full ökning av signalen samtidigt som position eller tillämpat tryck registreras i procent från 0 till 100 till 0 %; utvärdera ventilens svar på ändringar i mA-ingångssignalen; hastighetstester för att avgöra hur snabbt ventilen kan öppnas och stängas; samt stöt- och slagtest som testar ventilerna inom en del av området.

Mät- och andra testresultat registreras och lagras i minnet i Fluke 710, från vilket de kan laddas upp till analysprogramvaran Fluke ValveTrack™, som medföljer. Med det kan teknikerna märka ut ventiltest som gjorts på fältet och jämföra uppladdade test med mer nygjorda.

Databladet finns här.