InfoZonen

Du har kommit till vår tekniska InfoZone, en plats som utformats till att tillhandahålla all nödvändig information.

Tekniska e-verktyg
E-verktygen är en ny funktion på hemsidan och omfattar flera verktyg. Här finner du diagram, tabeller och omvandlingsverktyg som du kan ha användning av i ditt arbete. De omfattar:
Beräkning av motstånd
Beräkning av kylelement
Enhetsomvandlare
Databibliotek
Här hittar du mer än 100.000 produktblad online. Biblioteket omfattar information från RS samt från våra olika tillverkare.