RS Components presenterar branschens första IP54-klassade IIoT-utvecklingssats med plug-and-play-funktion från HARTING

Enkel att eftermontera i befintliga automationssystem på fabriken

Sverige, 20 Augusti 2018:

RS Components (RS), har lanserat en IIoT-utvecklingssats (Industrial Internet of Things) för HARTING MICA-gränsdatorn (Modular Industry Computing Architecture).

HARTING MICA CISS (Connected Industrial Sensor Solution) IIoT-sats är ett enkelt system med plug-and-play-funktion för snabb och digital tillståndsövervakning av ett flertal sensorinsignaler från olika maskiner. Det här är den första IIoT-utvecklingssatsen med plug-and-play-funktion som är skyddsklassad enligt IP54, så den passar utmärkt såväl för långvarig användning i automationsmiljöer på fabriken som för prototyper och utvärdering.

Tillståndsövervakning med hjälp av fysikaliska mätvärden för faktorer som temperatur och vibrationer är ett effektivt sätt att övervaka och effektivisera driften hos maskiner och hela anläggningar. Du kan snabbt identifiera förändringar i maskinens beteende och vidta lämpliga åtgärder. Det kan dock vara dyrt att integrera den övervakningsutrustning som behövs i befintliga industrisystem.

I MICA CISS IIoT-satsen, som är resultatet av ett samarbete mellan HARTING Technology Group och Bosch Connected Devices and Solutions, används en Bosch CISS-enhet med flera sensorer tillsammans med en MICA-gränsdator. Det är enkelt att starta programvaran, så du kan börja samla in sensordata praktiskt taget omedelbart.

Du kan fästa den kompakta, IP54-klassade CISS-sensorn vid i stort sett alla ytor och mäta upp till åtta fysikaliska parametrar: temperatur, luftfuktighet, vibrationer, positionsförändring, tryck, ljus, magnetfält och akustik. Den robusta och IP67-klassade MICA-datorn kan installeras bredvid maskinen utan att det behövs något styrskåp. MICA ansluter till sensorenheten och det lokala nätverket via standardkontakter inom industrin.

Sensordata visas i MQTT-format på den integrerade och webbläsarbaserade instrumentpanelen Node-Red. Du kan analysera och lagra data i valfritt IT-system och på valfri IoT-plattform. En Microsoft Azure Cloud-gateway är förinstallerad och konfigurerad med Node-Red.

RS erbjuder ett flertal lösningar för strömmatning till MICA CISS IIoT-satsen beroende på driftmiljön. Ingenjörer som har tillgång till ett fristående nätaggregat kan köpa en enkel M8 A-kodad strömkabel, anvisningar för kabeldragningen medföljer i utvecklingssatsen. Ingenjörer utan fristående nätaggregat behöver ett PoE-aggregat med stickkontakt (power-over-Ethernet) (för flera regioner) och en RJ45 Ethernet-kabel. Fabriksingenjörer med ett 48 V-aggregat kan köpa en DC/DC-industrihubb med PoE-funktion.