Senaste sökningar
  Sju viktiga produkter Artikel

  Sju viktiga produktkategorier för att förbättra tillverkningsprocesserna för livsmedelsindustrin

  Viktiga produktkategorier som kan hjälpa livsmedels- och dryckestillverkare att uppnå sina mål för livsmedelssäkerhet.

  INTRODUKTION

  Livsmedels- och dryckesindustrin är en av Europas största tillverkningssektorer när det gäller arbetstillfällen och mervärde. Man uppskattar att det finns cirka 290 000 företag som sysselsätter över 4,2 miljoner anställda och genererar en årlig omsättning på över 1 biljon euro.

  Men dagens tillverkare ställs inför allt större utmaningar när det gäller att tillgodose kraven på ökad säkerhet och hållbarhet samtidigt som de måste uppfylla stränga lagkrav och försöka ta hänsyn till stigande kostnader.

  Tack och lov finns det många lösningar för tillgängliga och ekonomiska förbättringar. Teknik som t.ex. sensorer, industriell styrning, kapslingar, PLC:er och HMI:er, motor- och rörelsekontroller, pneumatik och vätskekontroll, and kablar och ledningar hjälper tillverkare att dra nytta av automatiseringstrender som förbättrar produktkvaliteten, sparar tid och pengar samt håller kostnader nere. Dessutom driver de hållbarhetstrender som kan minska kostnaderna för energi och matavfall vilket stärker konkurrensfördelarna.

  1. Sensorer

  Det finns flera typer av sensorer som kan hjälpa tillverkarna att uppnå sina mål för livsmedelssäkerhet, processförbättring och hållbarhet.

  Närhetssensorer detekterar närvaron av närliggande objekt utan någon fysisk kontakt, vilket minskar komplexiteten i livsmedelsproduktionszonens hygien- och rengöringskrav. Det finns ett brett utbud av varianter som lämpar sig för användning i fuktiga miljöer och ett brett temperaturintervall.

  Trycksensorer mäter trycket i inneslutna vätskor eller gaser och kan användas för att reglera mjölktankar på mjölkgårdar och jäsningstankar i bryggerier samt för att avlasta trycket från membranpumpar och steriliseringsutrustning. På grund av de stränga säkerhets- och sanitetskraven inom livsmedels- och dryckesindustrin måste tryckgivarna vara exakta, tillförlitliga, robusta för att klara höga steriliseringstemperaturer och utformade utan luckor för clean-in-place- och sterilization-in-place-processer.

  Vätskenivåsensorer övervakar och reglerar nivåerna av fritt flytande ämnen som vätskor, pulver och pastor i slutna utrymmen som silor och kar, och de kan hjälpa tillverkare att uppnå hållbarhetsmål genom att spara råmaterial, vatten, energi och arbetskraft.

  Andra viktiga typer inkluderar fotoelektriska, temperatur-, visions-, och flödessensorer.

  2. Industriella styrsystem

  Industriella styrsystem omfattar alla de olika enheter, system och nätverk som används för att automatisera och på andra sätt styra industriella processer. De omfattar produkter som sträcker sig från kontaktorer, räknare, timers, och frånskiljare till panelmätare, maskinskydd och maskinsäkerhetsutrustning, specialiserad automation, nivå-, säkerhet-, och temperaturregulatorer och till och med robotar.

  Dessa typer av produkter kan styra hastigheten på transportband eller förpackningsprocesser för att maximera driftseffektiviteten och automatiskt stänga av maskiner för att skydda mot personskador eller skador på utrustningen.

  Produkter för industriell styrning kan installeras snabbt och enkelt, vilket minskar installationskostnaderna, och ger exakt styrning med en snabb samplingsperiod, vilket säkerställer exakt och responsiv styrning.

  Temperaturregulatorer mäter termoelementets temperatur, jämför den med börvärdet och beräknar hur länge en värmare ska vara igång för att hålla en konstant temperatur. De används bland annat i industriugnar och bidrar till energibesparingar och hållbarhetsmål.

  3. Kapslingar

  Industriella kapslingar är en annan viktig kategori av lösningar för livsmedelsindustrin. Dessa produkter ger ett viktigt skydd för den elektronik som ingår i industriella kontrollsystem, inklusive ledningar, kablar, kontakter, fläktar och PCB:er.

  Kapslingar för livsmedels- och dryckestillämpningar är ofta konstruerade för att klara högtrycks- och minustemperaturspolning, motstå bakterietillväxt och kemisk absorption samt förhindra korrosion till följd av frekvent rengöring och sanering. Många har också en strömlinjeformad hygienisk design som förhindrar att vätskor samlas på skåpet och att bakterier får fäste i skrymslen och vrår.

  4. PLCs and HMIs 

  PLC:er används för att styra elektromekaniska processer i automatiserade tillverkningssystem. Sensorer skickar information om systemförhållanden till PLC:er, och PLC:er använder sensordata för att överföra programmerade svar till enheter som pumpar, värmare och ställdon som direkt kan påverka den automatiserade processen.

  HMI:er gör det möjligt för operatörer att styra system via ett displaygränssnitt som visuellt representerar den process som styrs och kan hämta information om in- och utmatning med några få tryckningar eller tangenttryckningar.

  Båda typerna av enheter är integrerade i uppgraderingen av äldre system för tillverkning och förpackning av livsmedel och drycker och kan hjälpa tillverkarna att integrera tids- och kostnadsbesparande samt kvalitetsförbättrande digitaliserings- och automatiseringstrender.

  5. Motorer och motorstyrning

  Motorer och motorstyrning gå hand i hand. Industriella motorer används för att omvandla elkraft till den mekaniska kraft som krävs för att driva applikationer som transportörer, pumpar och luftrörelsesystem, medan motorstyrningar hjälper till att hantera motorer genom att styra deras riktning (dvs. framåt eller bakåt), reglera hastighet och vridmoment samt skydda mot elektriska fel.

  6. Pneumatik och vätskekontroll

  Pneumatik och vätskekontroll erbjuder ett säkert, mångsidigt och kostnadseffektivt sätt att driva ett brett spektrum av system. Pneumatiska system använder flödet och trycket från luft eller komprimerade gaser för att driva automatiserad utrustning. Eftersom dessa drivs av luft eller gas snarare än oljor eller farliga vätskor så hjälper de livsmedels- och dryckestillverkare att sträva mot sina hållbarhetsmål.

  7. Ledningar och kablar

  Ledningar och kablar är viktiga delar i alla maskininstallationer, och när de används inom livsmedels- och dryckesindustrin måste de uppfylla strikta hygienkrav, tåla risker som korrosiva och aggressiva rengörings- och desinfektionsmedel, extrema temperaturer och vatteninträngning samt stå emot biooljor, fetter, frukt- och mjölksyror på ett tillförlitligt sätt.

  Många ledande leverantörer av anslutningsmöjligheter erbjuder en rad tråd- och kabellösningar som är optimerade för att uppfylla dessa och andra hygien- och säkerhetskrav, och detsamma gäller för kabelhanteringslösningar som buntband, installationsverktyg, kabelskyddssystem och kabelidentifiering.

  Sourcing av helhetslösningar för livsmedels- och dryckesindustrins utmaningar

  RS erbjuder ett omfattande sortiment av livsmedels- och dryckesprodukter från branschledande leverantörer och kan ge support från början till slut. Vårt stora urval av lösningar för livsmedel och drycker omfattar mer än 78 000 lagerförda och leveransfärdiga lösningar. Välrepresenterade produktkategorier är sensorer, industriella styrsystem, kapslingar, PLC och HMI, motorer och motorstyrningar, pneumatik och vätskekontroll, tråd och kabel samt materialhantering och förpackning, förebyggande underhåll och produkter för anläggningsunderhåll.

  Vårt team har den tekniska expertis som krävs för att hjälpa dig att designa för skalbarhet, säkerställa regelefterlevnad och uppnå dina mål för driftseffektivitet och hållbarhet. Kontakta ditt lokala RS-säljteam för hjälp med att identifiera och implementera livsmedels- och dryckesprodukter som är optimerade för att övervinna utmaningar och uppnå dina mål.

  Artikel skriven av Alicia Keene

  Category Marketing Manager hos RS.