Logga in / Registrera dig för att få tillgång till dina förmåner
Senaste sökningar
  Sju nyckelprodukter artikel

  Säkerheten först - en mer effektiv inköpsprocess av personlig skyddsutrustning

  INTRODUKTION

  Även om leveranskedjorna börjar stabiliseras präglas landskapet efter pandemin fortfarande av volatil prissättning, stigande energikostnader och de negativa effekterna av andra globala händelser. Därför står nu inköpare inför den utmanande uppgiften att köpa in högkvalitativa och kompatibla produkter från pålitliga och etiska leverantörer med ständigt minskande budgetar.

  För dem som är verksamma inom livsmedels- och dryckessektorn har inköp av personlig skyddsutrustning länge varit avgörande för verksamheten, även före pandemin. Livsmedelsindustrin styrs av strikta regler och lagar som omfattar allt från produktion och bearbetning till förpackning och märkning.

  Vid sidan av livsmedelssäkerhet och hygienstandarder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan, är skyddet av anställda mot risker på arbetsplatsen som halkning och fall också en viktig faktor. Underlåtenhet att uppfylla kraven i båda avseendena kan leda till åtal, skada på anseendet och allvarliga ekonomiska påföljder.

  Att upprätthålla höga standarder och en regelbunden leverans av personlig skyddsutrustning till verksamheter på flera platser kräver därför hög prestanda från tillverkare och deras leverantörer.

  RS Safety Solutions är en pålitlig specialist på personlig skyddsutrustning, säkerhet och hygien och samarbetar med många livsmedels- och dryckestillverkare för att leverera skräddarsydda leveranser av ledande varumärken till konkurrenskraftiga priser och i enlighet med gällande lagstiftning.

  För en ledande global livsmedelstillverkare med en stor europeisk närvaro och mer än 10 anläggningar är det avgörande för verksamheten att ha rätt personlig skyddsutrustning på rätt plats vid rätt tidpunkt. Utan den kan en hel anläggning stå stilla.

  Pandemin ökade trycket på inköp av personlig skyddsutrustning och kunden hade sett en betydande ökning av volymen produkter som de köpte och ett ökat antal SKU:er på grund av de globala problemen i leveranskedjan. Detta gjorde det extra komplicerat för inköpsteamet och påverkade deras effektivitet, samtidigt som spotköp och obegränsade utgifter bidrog till stigande kostnader.

  Kunden ställdes inför krav på att ta bort kostnader från verksamheten, samtidigt som det fanns ett övergripande behov av att fortsätta driva verksamheten och uppfylla kraven, och vände sig till RS Safety Solutions för att identifiera var besparingar kunde göras, utan att kompromissa med kvalitet, funktionalitet eller efterlevnad.

  James, National Account Manager på RS Safety Solutions, hade ett nära samarbete med kundens Group Procurement-team för att identifiera var besparingar kunde göras.

  "Livsmedels- och dryckesindustrin styrs av strikta regler", säger James, "därför var det viktigt att vi fortsatte att hjälpa kunden att uppfylla och överträffa de standarder som krävs och samtidigt bidra till att förbättra deras effektivitet och minska deras kostnader".

  James arbetade tillsammans med kunden för att analysera deras utgifter och volym under de senaste 12 månaderna och identifiera de produktkategorier som hade haft de mest betydande kostnadsökningarna.

  Genom att rationalisera SKU:er och erbjuda produktbyten kunde RS Safety Solutions hjälpa kunden att uppnå konkreta kostnadsfördelar, samtidigt som inköpsteamet fick större insyn i utgifterna och bättre kunde planera för efterfrågan.

  Det inledande projektet fokuserade på säkerhetsstövlar, där en konsolidering av PU wellingtons till ett Pollyboot-alternativ genererade årliga besparingar på 22 000 pund. Ytterligare 19 000 pund per år har sparats genom att rationalisera de säkerhetsskor i läder som finns att köpa, från mer än 100 olika modeller till nio.

  Denna framgångsrika metod för standardisering och rationalisering tillämpas nu på PPE-handskar, som står för 40 % av kundens årliga utgifter. Samtidigt kommer bytet till ett mer effektivt papperssystem för handtorkning i områden med många besökare att generera ytterligare besparingar på över 50 %.

  Nästa steg för James och kunden är att arbeta med den totala kostnaden för säkerhet i verksamheten. Genom att förstå deras prioriteringar inom hälsa och säkerhet och titta på olika sätt att minska riskerna på arbetsplatsen gör RS Safety Solutions det möjligt för kunderna att uppnå fördelar med "kostnad i användning" i stället för att enbart fokusera på produkt och pris.

  James sammanfattar: "Det engagemang vi har mellan RS Safety Solutions och kunden innebär att vi kan tillföra mervärde utöver produktleveranserna. Vi kan bättre hjälpa dem att möta fluktuationer i efterfrågan och minska riskerna i leveranskedjan, samtidigt som vi utforskar möjligheter att minska deras miljöpåverkan och reagera dynamiskt på förändringar i prissättningen.

  Det vi redan har uppnått och de kommande projekt vi har planerat visar hur viktigt det är att upprätthålla en stark, samarbetsinriktad och strategisk kund- och leverantörsrelation.

  Vill du veta mer?

  Ta reda på hur vi kan sammarbeta genom att kontakta ditt lokala säljteam och be att få prata om säkerhetslösningar. Eller få mer infomration om vårt övriga utbud av lösningar som ger mervärde.

  Se vad vi mer kan hjälpa med