Senaste sökningar
  Lösningar för energihantering

  Lösningar för energihantering till ledande livsmedelstillverkare

  INTRODUKTION

  ESG-strategier (Environmental, Social and Governance) får allt större betydelse när många branscher försöker underbygga sina hållbarhetsambitioner med konkreta åtgärder på vägen mot nollutsläpp.

  Genom att minska onödig användning, införa energieffektiv belysning och eliminera luftläckage kan företag vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och frigöra besparingar i en tid då energipriserna skjuter i höjden.

  Enligt det globala konsultföretaget McKinsey kan initiativ för att minska industrins energiförbrukning generera besparingar på mellan 20 och 50 procent av energikostnaderna.

  Som ledande leverantör av omnikanalprodukter och lösningar hjälper RS dig att sänka kostnaderna och minska förbrukningen med skräddarsydda strategier för energihantering, med stöd av toppmoderna produkter som är utformade för att hålla verksamheten energieffektiv, säker och produktiv.

  För en internationell livsmedelstillverkare som strävar efter att göra sin verksamhet koldioxidneutral var det avgörande att arbeta med en leverantör som aktivt stödjer hållbarhetsambitionerna för att få till stånd ytterligare energibesparingsinitiativ.

  Ett relevant område för kunden var den belysningsinfrastruktur som användes på de 20 anläggningarna. Eftersom LED-lampor använder mellan 80 och 90 % mindre el än vanliga glödlampor skulle kunden kunna minska sin energiförbrukning omedelbart genom att byta till LED-lampor.

  Mot bakgrund av de stigande energikostnaderna var det också viktigt att kunna standardisera belysningen i hela verksamheten och få bättre insyn i användningen och utgifterna.

  Dessutom förlorade kunden en betydande summa pengar på grund av luftläckage på sina anläggningar. Eftersom dessa läckor är en stor källa till energislöseri måste de identifieras och åtgärdas snabbt.

  Under ledning av Daniel, en av våra lokala säljare, sattes ett tvärfunktionellt team från RS samman och arbetade nära kundens ansvariga för teknik, inköp och infrastruktur för att diskutera deras utmaningar och mål.

  Daniel förklarar: "Kunden ville ta itu med två områden: belysning och luftläckage. Belysningsförslaget behandlades som ett CAPEX-projekt och krävde produktstandardisering inom hela verksamheten. Att kunna hantera belysningen centralt skulle ge kunden större insyn i besparingarna och kontroll över inköpen, som traditionellt hade gjorts på platsnivå."

  RS samarbetade med den betrodda leverantören och ledande belysningsleverantören Sylvania för att leverera en revision och ett förslag till belysningsdesign, följt av implementeringen av en komplett nyckelfärdig lösning.

  För att effektivisera processen fungerade säljaren Daniel som den enda kontaktpunkten och hanterade relevant pappersarbete, entreprenörer och produktkraven för varje anläggning. Belysningsprojektet följdes av ett skräddarsytt ultraljudstestprogram för att identifiera och åtgärda luftläckagefel, som RS rullade ut över kundens anläggningar.

  Eftersom LED-belysning förbrukar mindre energi än andra belysningstyper förväntades ROI uppnås inom 18 månader till två år. Men med stigande energipriser beräknas återbetalningen nu ske inom sex månader. Samtidigt identifierades läckage som kostade 1,5 miljoner pund per år i samband med undersökningarna av luftläckage. När de väl har åtgärdats kommer 11 500 ton CO2 att sparas.

  Daniel tillägger: "Eftersom lysdioder har en längre livslängd kommer kunden också att spara tid på utbyten och underhåll. Detta är särskilt välkommet i industriella miljöer där det kan vara svårt att få tillgång till belysningen och där underhåll kanske bara kan utföras under driftstopp."

  RS arbetar med flera kunder för att leverera skräddarsydda strategier för energihantering. Genom att använda undersökningar av energiförluster, smart teknik för värdefull datainsikt och en omfattande produktportfölj som inkluderar mätningslösningar, värmekameror och timers, gör RS det möjligt för kunderna att minska energiförbrukningen, CO2-utsläppen och slöseriet och uppnå återbetalning inom några månader.

  Vill du veta mer?

  Ta reda på hur vi kan sammarbeta genom att kontakta ditt lokala säljteam och be att få prata om Energy Management. Eller få mer infomration om vårt övriga utbud av lösningar som ger mervärde.