Ändringen medför att kortägaren ska kunna identifiera sig innan transaktionen genomförs. Det görs med en så kallad flerfaktorautentisering för att säkerställa att transaktioner vid näthandel är säkra och skyddade. Se 3D-Secure nedanför.
Transaktioner måste därför autentiseras med minst två av tre faktorer (varje bank bestämmer hur de ska implementeras):

  1. Något du har (t.ex. din mobiltelefon)
  2. Något du vet (t.ex. PIN-kod/lösenord)
  3. Något du är (t.ex. biometriskt ID, fingeravtryck eller liknande)

Kan jag fortsätta handla online?

Det finns några enkla åtgärder du kan vidta för att säkerställa att du och ditt företag fortfarande kan handla i vår webbutik efter den här lagstiftningsändringen.

  1. Uppgradera webbläsare till den senaste versionen. Webbutiker som använder de senaste funktionerna inom nätsäkerhet är möjligtvis inte kompatibla med gamla webbläsare.
  2. Se till att din webbläsare tillåter popup-fönster på RS Components webbplats
  3. Dela inte betal-/kreditkort med kollegor. Kortleverantörer sparar personlig information om alla betal- och kreditkort; information som du kanske inte har tillgång till.
  4. Kontakta din kortleverantör för att lägga till RS Components AB i din lista över betrodda betalningsmottagare så att autentiseringen/betalningen blir så smidig som möjligt.
  5. Se till att alla kortanvändare blir informerade om dessa ändringar snarast så att de är medvetna om vilken autentisering kortföretagen kommer kräva för näthandel inom EU/EES.

Vanliga frågor och svar angående EUs andra betaltjänstdirektiv (PSD 2)

Vad är 3D Secure/3DS?

Kortutställare säkerställer stark kundverifiering med en funktion som kallas 3D Secure (3DS). För dig som kund kommer detta att framgå som Verified by Visa, Mastercard SecureCode eller Amex SafeKey.

När du har angett kortupplysningarna i förbindelse med betalning, kommer ett fönster att visas som kräver att du anger ett lösenord eller en engångskod som skickas till din mobiltelefon.
Alla handlare (oavsett storlek eller bransch) och banker måste efterleva denna föreskrift.

Hur påverkar det här mig?

EUs andra betaltjänstdirektiv kommer att påverka dig om du inte har tillgång till säkerhetsinformationen för kredit-/betalkortet du använder för att handla på nätet.

Vilka ändringar medför det i RS webbutik?

Betalningsrutinen kommer att vara i stort sett oförändrad, förutom ett extra steg i förbindelse med betalning. Ett 3D Secure-fönster kommer att visas när du har angett kortupplysningarna, som kräver att du autentiserar kortet som du använder.

Varje bank och kortföretag i Europa stärker sina 3D Secure-strategier när de uppgraderar till den nya versionen av 3D-Secure. Vi anpassar vår betalsida för att banker och kortföretag – om nödvändigt – ska kunna begära den nödvändiga säkerhetsinformationen. Kommunikationen går direkt mellan kunden och banken, RS Components tar inte del av de data som utbyts med banken.

I många fall är det troligt att kortföretaget kommer känna igen att din handel hos RS Components faller inom ditt vanliga köpbeteende och därmed inte kräver vidare autentisering. Om det ändå krävs, kommer du att behöva ange den efterfrågade informationen för att transaktionen ska genomföras.

Vem kontaktar jag om jag behöver hjälp?

Kontakta ditt kortföretag och be dem förklara hur de implementerar den ökade säkerheten. Ta reda på vilken information du behöver för att kunna slutföra dina inköp på nätet och be om att få satt RS Components AB på listan över säkra leverantörer.

Vad kan jag göra för att hindra att det påverkar mig?

Kontakta din kortleverantör för att lägga till RS Components i din lista över betrodda betalningsmottagare så att autentiseringen/betalningen blir så smidig som möjligt.

Vi har ett PurchasingManager-konto. Påverkas vi ändå?

Ja, om din PurchasingManager™ är konfigurerad för att använda betalkort som delas med flera användare i förbindelse med betalning i RS-webbutik.

De nya direktiven om stark autentisering innebär att alla kortanvändare kommer att få frågor om den faktiska kortinnehavarens personliga information, som de kanske inte vet svaret på. I så fall nekas köpet.

Om detta händer ber vi dig kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-45 89 00 för att slutföra din beställning via telefon.

Är några betningar vid näthandel undantagna?

Korttransaktioner på mindre än 30 Euro (f.n. omkring 310 kr.) räknas vara av lågt värde och är generellt undantagna autentiseringen. Däremot kommer stark kundautentisering att aktiveras om du startar fem betalningar med lågt värde i rad eller om deras sammanlagda värde går över 100 Euro (f.n. omkring 1040 kr.).

Vissa korttyper (virtuella kort för engångsanvändning), AMEX CPC kan också undantas från autentisering. Det är bara kortleverantören som kan bekräfta om dina kort omfattas eller inte omfattas av den här föreskriften.

Jag kan inte betala med mitt kort i webbutiken, vad gör jag?

Eftersom direktivet bara påverkar kortbetalning på nätet kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-45 89 00 för att genomföra din handel.