Kvalitet og certificering

Vi har fokus på kvalitet!


RS Components AB bemödar sig om att följa alla kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetskrav, import- och exportregler samt marknadsförings- och användarbegränsningar i hela vår organisation.

Vårt kvalitetssystem är representerat på alla avdelningar som direkt eller indirekt påverkar vår service till våra kunder.
Vår hantering, lagring och transport av produkter sker på ett säkert sätt. Detta inkluderar upphandling, förpackning, märkning, varje avyttrande och databaser och filer av produkterna.

RS Components AB har en öppen dialog både med anställda och intressenter. Vi säkerställer nödvändig kunskap och kompetens hos alla anställda och uppfodrar till att aktivt delta i ämnen omkring kvalité, miljö, säkerhet och hälsa.