E-postsäkerhet

RS Components strävar alltid efter att kommunikationen med våra kunder och leverantörer ska vara så säker och tillförlitlig som möjligt.

Om du får oväntade e-postmeddelanden med RS Components som avsändare, eller från företag som hävdar att de samarbetar med RS Components, ska du inte klicka på några länkar eller svara på e-postmeddelandet. Rapportera dessa incidenter till vårt IT-säkerhetsteam.

Det gör du genom att antingen spara e-postmeddelandet som en .msg-fil och sedan skicka den till oss via e-post, eller på något av följande sätt:

Outlook 2013

Markera meddelandet och klicka sedan på ikonen ”Fler” på fliken ”Svara” och sedan på ”Vidarebefordra som bifogad fil”.

Outlook 2007 och 2010

Högerklicka på meddelandet, välj ”Fler åtgärder” och klicka sedan på alternativet ”Vidarebefordra som bifogad fil”.

Outlook Express / Windows Mail

Högerklicka på meddelandet du vill vidarebefordra. I snabbmenyn klickar du på ”Vidarebefordra som bifogad fil”.

Mac Mail

Markera e-postmeddelandet. I menyn ”Visa” väljer du ”Meddelande” > ”Långa rubriker” (Long headers) eller ”Visa alla rubriker” (Show all headers). Klicka sedan på ”Vidarebefordra”.

Skicka e-postmeddelandena till phishing@electrocomponents.com