IO-Link

Ett internationellt standardiserat gränssnitt som förenklar kommunikationen med sensorer, givare och ställdon.

Enklare och pålitligare drift med IO-Link

Med IO-Link är det inte längre nödvändigt att installera en separat ledning för att kommunicera med givare, sensorer och aktuaturer. IO-Link skickar bidirektionell status- och konfigurationsdata över enhetens existerande 4-poliga ledning.
I den typiska applikationen kopplas enheterna till en IO-Link Master, som i sin tur kopplas till en PLC-enhet eller industridator som är utrustad med en standardiserad fältbuss som exempelvis EtherCAT, ProfiBus, ProfiNet eller Ethernet/IP.
IO-Link standarden stödjer också en enhetsbeskrivning för alla slags enheter (IODD - IO Device Description), som gör det möjligt att identifera enheten och få upplysning om enhetens egenskaper när den är kopplad till systemet. Detta är idealiskt både när ett nytt system tas i drift och när en trasig enhet ska bytas med en reservdel. Eftersom enheterna kan konfigureras, ska färre varianter läggas på lager. RS Components kan leverera både produkterna och expertisen så att du kan komma igång snabbt och utnyttja fördelarna med IO-Link. Se ett axplock av IO-Link produkter nedanför.

Om IO-LinkIO-Link är det första I/O-konceptet för kommunikation med sensorer och ställdon som har antagits som en internationell standard (IEC 61131-9). Standarden förvaltas av IO-Link-gemenskapen och dess medlemmar. 

IO-Link anslutningskonfiguration

En oskärmad standardkabel för industriell automation, med 4-poligt M12-kontaktdon, används för att ansluta IO-Link-enheten. Maximal kabellängd är 20 m.


IO-Link i praktisk användning

En typisk IO-Link-implementering med de olika lagren i arkiteturen, från sjäva enheten upp till styrsystemet.


>> Läs mer om IO-Link standarden

Se videon som förklarar hur IO-Link fungerar

Induktiva närhetsgivare

Kapacitiva närhetsgivare

Fotoelektriska sensorer

Nivågivare

Temperaturgivare

Trycksensorer

Tillverkare i fokus