Livsmedels- och dryckesvaror

Det kan bli både dyrt och tidskrävande om gällende säkerhets- och kvalitetsstandarder inte följs vid livsmedelsproduktionen, likaså om olyckor och kontaminering inträffar. Läs vidare och se våra produkter och komponenter som är specialanpassade för livsmedels- och dryckesproduktion - allt från sensorer till livsmedelssäkra rengöringsmedel, från personlig skyddsutrustning till livsmedelssäkra smörjmedel.

Automatisering i livsmedelsindustrin

Industriell automation i produktion av livsmedels- och dryckesvaror kan utgöra skillnaden mellan misslyckande och framgång.
Automatisering i livsmedelsindustrin måste vara:

 • I enlighet med gällande lagar
 • Snabbt omkonfigurerbar från en slags produktionssats till en annan
 • Reagera snabbt för korrekt processhantering.

SICK Inspector vision-sensorer

Sick erbjuder ett brett urval av vision-sensorer som levereras med en fullständig uppsättning programvara för inspektion, positionering, mätning och avläsning beroende på dina behov.

Den nya vision-sensorn Sick I40 är en intelligent vision-lösning i ett användarvänligt sensorpaket. Vision-sensorn har funktioner som klara inspektion i hög hastighet och har inbyggda styr- och positioneringsverktyg. Den har dessutom funktioner för kantdetektering och mönsterigenkänning. Kameradelen har VGA-upplösning, och enheten överför bilder och data via standardiserade kommunikationsprotokoll.

 • Positionsbestämning, inspektion och mätning med hög hastighet
 • Kraftfull programvara som lokaliserar föremål, oberoende av position, rotation och skala
 • Hölje i unik, modulär konstruktion som kan förses med kupolbelysning och flera andra optiska tillbehör
 • Enkel konfiguration med PC-emulator
 • Användarvänliga operatörsgränssnitt
 • Flexibla gränssnitt för konfiguration av system och användargränssnitt (HMI)


Personsäkerhet inom livsmedelsproduktion

Personskydd från 3M för livsmedels- och dryckestillverkning

3M är känt för sitt ständiga innovationsarbete som ger operatörer inom livsmedels- och dryckesindustrin en säkrare arbetsmiljö. Där ingår också de senaste hörsel- och andningsskydden och mycket mer.

- Läs om hur 3M™ PELTOR™-kommunikationsheadset skyddar hörseln och samtidigt ökar produktiviteten
- Välj skyddsglasögon som skyddar dig mot luftburna partiklar, kemikalier, UV-ljus och lösningsmedel
- Välj mellan engångs, flergångs och skyddsmasker med lufttillförselAnläggningsdrift och hygien

Undgå att smörjmedel och rengöringsmedel orsakar kontaminering

Vad är kontamineringsövervakning och HACCP?
Livsmedelsindustrin är säkrare än någonsin – tack vare kvalitetsrevisioner genomförda av livsmedelshandeln och av tredje, part för att säkerställa att konsumenter inte utsätts för faror genom att minimera vanligt förekommande kontamineringsrisker:

 • Biologiska risker, som bakterier.
 • Fysiska risker, som främmande plast- eller metallföremål från förpackningar eller maskiner.
 • Kemiska risker, som rengöringsmedel och bekämpningsmedel.
 • Allergener, som angivet i bilaga IIIa i direktivet 2007/68/EC.

Riskanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) är en vedertagen branchstandard, med ett sjupunktssystem där risker i produktionen identifieras, bedöms och prioriteras vartefter styrpunkter kartläggs för att minska riskerna. Detta följs sedan upp med övervakning och mätningar. Många livsmedels- och dryckesproducenter har särskild personal med ansvar för att se till att HACCP-programmet efterlevs.

Vad innebär livsmedelssäkra rengörings- och smörjmedel?
Uttrycket ”food grade” (livsmedelssäkert) används ofta när man talar om rengörings- och smörjmedel, och innebär generellt produkter som innehåller en begränsad uppsättning kända ingredienser. De skall dessutom ha godkänts av den globala organisationen National Sanitation Foundation (NSF.org), samt tilldelats kategorikoder. Kategorikoderna hänvisar särskilt till var och på vilket sätt produkten får användas i en anläggning för livsmedelsproduktion.

Rengörings- och smörjmedel håller processerna körande
Utan rätt smörj- och rengöringsmedel slutar dyr utrustning att fungera och produktionslinjens produktivitet minskar drastiskt. Trots detta, glöms dessa smörjmedel, avfettningsmedel och rengöringsdukar (med deras unika kemiska sammansättningar) som finns i alla underhållsteknikers verktygslåda, ofta bort. I den 7:e upplaga BRCs (British Retail Consortium) instruktioner till revision, samt många andra slags revisionsinstruktioner, hänvisas specifikt till den slags kemiprodukter, och att de spelar en central roll för efterlevnad av revisionen av underhållsdelen i HACCP.Underhållsprodukter och förbrukningsartiklar

Buntband med metallinnehåll för livsmedelslösningar från HellermannTyton

Serien med metallinnehåll från HellermannTyton är buntband som är konstruerade särskilt för användning inom processindustrier som livsmedels- och läkemedelsproduktion.
Genom att blanda små metallpartiklar i plastdetaljerna, är det möjligt att upptäcka till och med små ”avklippta” delar med hjälp av vanliga metalldetektorer.
Buntbandens blå färg gör dem lätta att upptäcka och minskar risken för föroreningar avsevärt. Det gör dem perfekta för användning vid livsmedelstillverkning.

Mervärdestjänster