Så här beställer du

Du kan lägga din order på många olika sätt. Välj det som passar dig!

Produktionsförpackning

Vi erbjuder flexibla kvantiteter i branschstandardförpackning

Framtida beställningar

Dela upp din beställning på flera leveranser

Onlineoffert

Hantera dina offerter och beställningar online

Purchasing Manager

Hantera ditt företags inköp med flera användare av vårt system

eProcurement

Det finns många sätt att göra din beställning på online, vi är här för att hjälpa!

Utökat sortiment

Även om vi inte säljer det så ska vi göra vårt bästa för att skaffa det åt dig.

Leveranssätt

Få produkten levererad när du vill ha den

Spåra dina beställningar

Spåra din order

Återköp

Skicka bara tillbaka varan till oss inom 30 dagar

Mitt RS

Hantera order och offerter, hitta ditt kundnummer, uppdatera information etc.

Öppna ett konto

Öppna ett kontant- eller kreditkonto

Fakturor och betalningar

Håll reda på dina fakturor och betalningar

Kundservice

Fråga RS kundservice – vi har svar på allt!

Säljteam

Vårt säljteam kan hjälpa dig att optimera dina inköp

Teknisk support

Vi har all den information och support du behöver

DesignSpark

Vår onlinecommunity och GRATIS designverktyg

Beställa RS pro-katalog

Kalibrering

Var säker på att dina mätresultat är noggranna och pålitliga.

FAQ – Ofta ställda frågor

Tillbaka

Hur lång tid tar kalibreringen?

Nya instrument som köpts hos RS Components kan kalibreras och levereras inom 3 – 5 dagar efter bekräftad order.

Vad är UKAS?

United Kingdom Accreditation Service (UKAS) är det enda nationella brittiska ackrediteringsorgan som erkänns av brittiska myndigheter för att utvärdera, enligt internationellt överenskomna standarder, organisationer som tillhandahåller tjänster för certifiering, testning, inspektion och kalibrering.
En organisation som får UKAS-ackreditering har visat sin kompetens, opartiskhet och förmåga att prestera.

RS uppnådde UKAS-ackreditering 1990. I egenskap av UKAS-ackrediterat laboratorium övervakas RS Calibration mycket noggrant av UKAS för att säkerställa efterlevnaden i alla led.

Vad är UKAS-kalibrering?

UKAS kalibrering är både nationellt och internationellt ackrediterad av ILAC, med full spårbarhet till brittiska kalibreringsnormaler. Kalibreringscertifikatet som levereras med instrumentet är försett med UKAS-sigillet.

Vad är RSCAL-kalibrering?

RS-kalibreringen utförs i samma lokaler, av samma personal och med samma utrustning som UKAS-kalibrering.
Skillnaden är att denna tjänst inte är internationellt ackrediterad och kalibreringscertifikatet har RS Components sigill.

Vad är SYSCAL?

”SYSCAL” står för SYStem CALibration, eller på svenska en ”systemkalibrering”. Dvs. kalibrering av en sammansatt utrustning. Ett exempel på ett system kan vara en temperaturprob och ett mätinstrument som tillsammans används för temperaturmätning. När du köper kalibrerade enheter som ska användas tillsammans, så är det viktigt att du beställer en SYSCAL-version av alla enheter samtidigt, så de kan kalibreras tillsammans.

Vad är ILAC?

International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) är ett internationellt avtal för godkännande och efterlevnad av kvaliteten hos kalibreringstjänster.
Det inrättades i syfte att utveckla ett internationellt samarbete för att underlätta handeln genom att främja acceptansen av ackrediterade test- och kalibreringsresultat i hela världen. ILAC-arrangemanget har utvecklat ett globalt nätverk av godkända test- och kalibreringslaboratorier som man kan förlita sig på att de tillhandahåller korrekta resultat.

Sedan februari 2013 har vår UKAS-kalibrerings försetts med en speciell symbol som bekräftar efterlevnad av ett internationellt avtal för godkännande av kvaliteten i den kalibrering som utförts.
RS får använda symbolen eftersom det är en godkänd undertecknare av ILAC, som är godkänd av vårt nationella ackrediterade undertecknarorgan, UKAS.

Läs mer här.

Våra certificeringar