Låt oss göra en säkrare arbetsmiljö till högsta prioritet!

Under 2018 dog 50 personer i arbetsrelaterade olyckor i Sverige. En ytterst tragisk utveckling. Därför vill vi slå ett slag för säkerhet på arbetsplatsen i alla branscher och bidra till att bryta trenden.

Vi har produkterna och expertisen för att skydda dig, personalen och kollegorna, oavsett vilka åtgärder som behövs. Från personlig skyddsutrustning eller maskinskydd till arbete på höga höjder eller i farliga miljöer.

Säkerhet inom alla områden

Personlig skyddsutrustning
Maskinsäkerhet
Elsäkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen

Ha koll på säkerheten

Vi har allt du behöver för att skydda alla som uppehåller sig på en arbetsplats. Oavsett om det gäller maskinskydd, personlig skyddsutrustning eller arbete på hög höjd har vi ett brett sortiment med produkter för att erbjuda rätt lösning för att undgå arbetsplatsolyckor.


Se dig omkring i vår interaktiva fabrik och bli uppdaterad om senaste och bästa för de olika arbetsmiljöerna.

Förhindra elolyckor på arbetsplatsen med Bryt-och-Lås-utrustning

Det är av avgörande betydelse för säkerheten att strömförsörjningen till maskiner eller utrustning bryts och frånskiljare förses med lås - för att förhindra oavsiktlig återanslutning - medan underhåll eller reparationer utförs.

Bryt-och-lås-utrustning (också känt som Lockouts eller LOTO, Lockout-Tagout) hjälper till att skydda arbetarna mot riskerna i samband med arbete på maskiner och elektriska installationer. Det är också avgörande för säkerheten att personalens utbildning och rutiner (bästa säkerhetspraxis) hålls uppdaterad för korrekt användning av bryt-och-lås-utrustningen.

Med bryt-och-lås-utrustning är frånskiljare och automatsäkringar (och även pneumatiska ventiler) låsta i det avstängda läget. Detta säkrar att anläggningen inte kan bli strömförande och maskiner inte kan startas oavsiktligt. Dessutom placeras en tagg på låset för att identifiera den som arbetar med underhåll eller reparationer i anläggningen.Genom att konsekvent implementera bryt-och-lås-rutiner kan antalet olyckor minskas.

När flera tekniker samtidigt arbetar på samma utrustning eller maskiner är det viktigt att varje arbetare har sitt eget hänglås på bryt-och-lås-utrustningen, så att strömmen inte kan kopplas på igen förrän alla tekniker har tagit bort sina hänglås och utrustningen är säker att använda.

RS har kompletta bryt-och-lås-satser, som innehåller haspar, hänglås och taggar. 

 

Maskinsäkerhet

Maskiner och processer kan utgöra en avsevärd risk för personalen. Maskindirektivet 2006/42/EG innehåller säkerhetsprinciper som rekommenderar att fysiska skydd bör vara den primära metoden för att minska dessa risker. Grindar, skydd och skärmar kan dock hindra operatörernas interaktion med maskinen eller produktionslinjen och påverka produktiviteten. Med elektronisk avkänning och intelligenta säkerhetssystem kan du göra maskinerna säkra att använda, samtidigt som de överensstämmer med hälso- och säkerhetslagarna och ger optimal produktivitet.

Vi har skapat Connected Thinking för att ge värdefull kunskap och inköpsexpertis till alla som arbetar inom de sektorer vi stödjer. Innehållet ger praktiska insikter och information som kan hjälpa dig eller din verksamhet – kolla in några av artiklarna här.

Why having a safety strategy and collaborative suppliers is essential

Workplace accidents can be devastating to manufacturers, both in terms of the impact staff morale and wider commercial ramifications.

Read more

The importance of asset and workplace safety

Managing ageing assets is cited by many businesses as the 2nd biggest day to day challenge they face, and in this environment site or machinery safety can be sometimes be overlooked.

Read more

Elsäkerhet

Vid arbete med underhåll och daglig drift av elinstallationer är det avgörande för säkerheten att regler och förordningar följs. Alla som arbetar med elektriska installationer eller system måste alltid se till att alla kretsar är avstängda och spärrade så att ingen oavsiktligt kan utsättas för stötar. Utrustningen måste också testas så att användarna inte utsätts för risker. Där ingår testning av kretsar och maskinernas jordning, isolering samt att se till att all testutrustning och alla ledningar är intakta.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skyddar mot hälso- och säkerhetsrisker och omfattar utrustning som skyddshjälmar, handskar, skyddsglasögon varselkläder, skyddsskor och säkerhetsselar. Det omfattar också andningsskydd. Med hjälp av instruktioner, processer, utbildning och överinseende som uppmuntrar personalen att arbeta säkert och ansvarsfullt skapar du en säker arbetsplats.Säkerhet på arbetsplatsen

De flesta halkolyckor sker när golvet är vått eller smutsigt, och många snubbelolyckor beror på dålig disciplin på arbetsplatsen. Halk- och snubbelolyckor är de vanligaste orsakerna till skador på arbetsplatsen. I genomsnitt motsvarar de över en tredjedel av alla allvarliga skador och kan leda till andra typer av olyckor, som fall från hög höjd eller fall in i maskiner. Du kan undvika sådana incidenter genom att sätta upp rätt skyltar, använda avgränsningar vid behov, ha spillsatser till hands samt placera första hjälpen-satsen korrekt på en synlig plats.

DesignSpark är ett forum på nätet för tekniker och ingenjörer. Det är här som entusiastiska konstruktörer kan dela sina idéer och hitta resurser eller verktyg för sina projekt.

Här är ett axplock av DesignSpark-artiklar som är skrivna av ingenjörer, tekniker och teknikentusiaster.


Lock out tag out – LOTO for machine safety

Learn how you could prevent injury with LOTO – a simple and effective solution to machine safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Aktuella varumärken

Vi har gått samman med ledande leverantörer för att kunna ge dig de senaste och bästa produkterna för att du kan göra en säkrarare arbetsmiljö till högsta prioritet.