Låt oss göra en säkrarare arbetsmiljö till högsta prioritet!

Trots olika åtgärder ökade antalet arbetsplatsolyckor under 2017. Därför vill vi framhäva vikten av säkerhetsstandarder för arbetsplatser i alla branscher.

Vi har produkterna och expertisen för att skydda dig, personalen och kollegorna, oavsett vilka åtgärder som behövs. Från personlig skyddsutrustning eller maskinskydd till arbete på höga höjder eller i farliga miljöer.

 

Säkerhet inom alla områden

Personlig säkerhet
Maskinsäkerhet
Elsäkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen

Ha koll på säkerheten

Vi har allt du behöver för att skydda alla som uppehåller sig på en arbetsplats. Oavsett om det gäller maskinskydd, personlig skyddsutrustning eller arbete på hög höjd har vi ett brett sortiment med produkter för att erbjuda rätt lösning för att undgå arbetsplatsolyckor.

Se dig omkring i vår interaktiva fabrik och bli uppdaterad om senaste och bästa för de olika arbetsmiljöerna.

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skyddar mot hälso- och säkerhetsrisker och omfattar utrustning som skyddshjälmar, handskar, skyddsglasögon varselkläder, skyddsskor och säkerhetsselar. Det omfattar också andningsskydd. Med hjälp av instruktioner, processer, utbildning och överinseende som uppmuntrar personalen att arbeta säkert och ansvarsfullt skapar du en säker arbetsplats.Maskinsäkerhet

Maskiner och processer kan utgöra en avsevärd risk för personalen. Maskindirektivet 2006/42/EG innehåller säkerhetsprinciper som rekommenderar att fysiska skydd bör vara den primära metoden för att minska dessa risker. Grindar, skydd och skärmar kan dock hindra operatörernas interaktion med maskinen eller produktionslinjen och påverka produktiviteten. Med elektronisk avkänning och intelligenta säkerhetssystem kan du göra maskinerna säkra att använda, samtidigt som de överensstämmer med hälso- och säkerhetslagarna och ger optimal produktivitet.

 

Vi har skapat ett forum som vi kallar Connected Thinking för att ge våra kunder värdefull information och hjälp att fatta de riktiga köpbeslut. Oavsett vilken funktion du har i din verksamhet kan denna samling artiklar ge dig praktisk information inom många olika områden. Se några exempel på artiklar nedan, som är relevanta för att skapa en säkrare arbetsplats (allt innehåll är på engelska).


Making the paper, plastics and packaging industry safer for workers

Here’s why personal protective equipment should be an essential part of any business’s health and safety strategy.

Read more

Generating a safe working environment

Discover how it’s possible for utilities companies to provide the right safety equipment while still working to an efficient MRO strategy.

Read more

Elsäkerhet

Vid arbete med underhåll och daglig drift av elinstallationer är det avgörande för säkerheten att regler och förordningar följs.

Alla som arbetar med elektriska installationer eller system måste alltid se till att alla kretsar är avstängda och spärrade så att ingen oavsiktligt kan utsättas för stötar. Utrustningen måste också testas så att användarna inte utsätts för risker. Där ingår testning av kretsar och maskinernas jordning, isolering samt att se till att all testutrustning och alla ledningar är intakta.

 

Säkerhet på arbetsplatsen

De flesta halkolyckor sker när golvet är vått eller smutsigt, och många snubbelolyckor beror på dålig disciplin på arbetsplatsen. Halk- och snubbelolyckor är de vanligaste orsakerna till skador på arbetsplatsen. I genomsnitt motsvarar de över en tredjedel av alla allvarliga skador och kan leda till andra typer av olyckor, som fall från hög höjd eller fall in i maskiner.

Du kan undvika sådana incidenter genom att sätta upp rätt skyltar, använda avgränsningar vid behov, ha spillsatser till hands samt placera första hjälpen-satsen korrekt på en synlig plats.

 

DesignSpark är ett forum på nätet för tekniker och ingenjörer. Det är här som entusiastiska konstruktörer kan dela sina idéer och hitta resurser eller verktyg för sina projekt.

Här är ett axplock av DesignSpark-artiklar som är skrivna av ingenjörer, tekniker och teknikentusiaster.


Lock out tag out – LOTO for machine safety

Learn how you could prevent injury with LOTO – a simple and effective solution to machine safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Aktuella varumärken

Vi har gått samman med ledande leverantörer för att kunna ge dig de senaste och bästa produkterna för att du kan göra en säkrarare arbetsmiljö till högsta prioritet.