Låt oss göra en säkrarare arbetsmiljö till högsta prioritet!

Trots olika åtgärder ökade antalet arbetsplatsolyckor under 2017. Därför vill vi framhäva vikten av säkerhetsstandarder för arbetsplatser i alla branscher.

Vi har produkterna och expertisen för att skydda dig, personalen och kollegorna, oavsett vilka åtgärder som behövs. Från personlig skyddsutrustning eller maskinskydd till arbete på höga höjder eller i farliga miljöer.

 

Säkerhet inom alla områden

Personlig säkerhet
Maskinsäkerhet
Elsäkerhet
Säkerhet på arbetsplatsen

Ha koll på säkerheten

Vi har allt du behöver för att skydda alla som uppehåller sig på en arbetsplats. Oavsett om det gäller maskinskydd, personlig skyddsutrustning eller arbete på hög höjd har vi ett brett sortiment med produkter för att erbjuda rätt lösning för att undgå arbetsplatsolyckor.

Se dig omkring i vår interaktiva fabrik och bli uppdaterad om senaste och bästa för de olika arbetsmiljöerna.

Glöm inte att skydda hörseln

När du ska välja hörselskydd är det viktigt att anpassa dämpningsfaktorn (det så kallade SNR-värdet) till den aktuella arbetssituationen. Exempelvis, hörselskydd med för hög dämpning kan medföra att arbetaren inte kan höra larmsignaler eller annan viktig information.

Se den informativa videon från 3M.

Förbättra produktiviteten och skydda personalen 

Oavsett hur stort ditt företag är känner du troligen pressen att förbättra produktiviteten och lönsamheten utan att äventyra säkerheten.  
 
På 3M stävar vi efter att hitta arbetsplatslösningar som förbättra säkerheten lika väl som produktviteten och verkningsgraden, och vi samarbetar med kunderna för att hjälpa dem att uppnå detta mål.

Undersök arbetsflödet

Du kan införa positiva förändringar genom att granska den nuvarande metoden och se om den kan förbättras. Börja med att kartlägga arbetsflödet och kartlägg personal, teknik och processer som ingår. Identifiera sedan tillgängliga kommunikationsverktyg och resurser, och avsluta med att utvärdera hur effektiv den befintliga personliga skyddsutrustningen (PPE) är.

Utbilda personalen

Tillverkningsindustrin är i ständig förändring, med nya lösningar som utlovar förbättrad verkningsgrad. Detta kan förbättra produktiviteten, men du måste även investera i personalutbildning.

Du måste se till att de har den kompetens som krävs för att använda ny utrustning på ett effektivt och samtidigt säkert sätt.   Utbildning är en grundläggande del av 3M:s erbjudande och omfattar alla aspekter av rätt användning av personlig skyddsutrustning.

Ha realistiska förväntningar

Strävan efter att förbättra produktiviteten kan leda till orealistiska mål och hota arbetstagarnas säkerhet. Som ett exempel från utlandet kan nämnas att 31,2 miljoner arbetsdagar gick förlorade i Storbritannien under 2016/171 på grund av arbetsrelaterad ohälsa och skador utan dödlig utgång, vilket visar att produktivitetssträvan kan vara kontraproduktiv.

Arbetstagarna förväntar sig att arbetsgivaren ser till deras säkerhet. Om de upplever att hälsa och säkerhet äventyras och blir missnöjda med sina arbetsförhållanden kan företaget misslyckas med att uppnå sina mål. Du kan undvika detta genom att sätta upp realistiska mål och omdefiniera dem vid behov.

99% av arbetsrelaterade dödsfall beror på sjukdom i luftvägar och lungor3

Arbeta med rätt produkter 

Det är viktigt att verktygen och utrustningen du använder utvärderas regelbundet. Särskilt inom produktions- och verktstadsindustri kan detta innebära stora skillnader för produktiviteten och säkerheten.

Ta till exempel VHB™-tejpen från 3M™. Som ett alternativ till punktsvetsar, skruvar, nitar och flytande lim har den mångsidiga VHB-tejpen revolutioniserat normerna för prestanda och hållbarhet inom många tillämpningar. Förutom att de möjliggör en kostnadseffektiv produktivitetsökning eliminerar de många risker som är förknippade med användning av tunga maskiner.

I ett annat övertygande exempel konstaterade forskare vid Lunds Tekniska Högskola produktivitet och säkerhet ökade, och att kritiska produktionsstopp minskade med nästan 50 % när arbetstagarna använde radiokommunikationsutrustning i ett anläggningsprojekt2. Användning av 3M™ Peltor™-kommunikationsheadset med inbyggd komradio skyddar
också arbetstagarna mot hörselskador i bullrig miljö.

Välj det mest effektiva skyddet

Eftersom 99 % av arbetsrelaterade dödsfall beror på sjukdom i andningsorganen3 är det av avgörande betydelse att företagen väljer rätt styrningsåtgärder för uppgiften.

3M har varit marknadsledande inom andningsskydd i över 40 år och investerar kontinuerligt i forskning och utveckling. Våra skyddsmasker har ett flertal funktioner som utformats för att skydda arbetstagaren och ge bärarkomfort, och vi anser att de är bäst på marknaden.

Mycket att reflektera över? Se alla produkterna på se.rs-online.com/web/b/3M och se.rs-online.com/web/b/3M-peltor

 

Källor:
  1. Storbritannien. HSE www.hse.gov.uk/statistics/dayslost.htm
  2. Fallstudie om 3M Peltor; Authors/Source: Intervjustudien genomfördes 2014 av Victoria Joäng och Ajdin Sadiković, Lund Tekniske Högskola (LTH) i Sverige
  3. Storbrittanien. HSE www.hse.gov.uk/foi/internalops/og/og-00041.htm

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning skyddar mot hälso- och säkerhetsrisker och omfattar utrustning som skyddshjälmar, handskar, skyddsglasögon varselkläder, skyddsskor och säkerhetsselar. Det omfattar också andningsskydd. Med hjälp av instruktioner, processer, utbildning och överinseende som uppmuntrar personalen att arbeta säkert och ansvarsfullt skapar du en säker arbetsplats.Maskinsäkerhet

Maskiner och processer kan utgöra en avsevärd risk för personalen. Maskindirektivet 2006/42/EG innehåller säkerhetsprinciper som rekommenderar att fysiska skydd bör vara den primära metoden för att minska dessa risker. Grindar, skydd och skärmar kan dock hindra operatörernas interaktion med maskinen eller produktionslinjen och påverka produktiviteten. Med elektronisk avkänning och intelligenta säkerhetssystem kan du göra maskinerna säkra att använda, samtidigt som de överensstämmer med hälso- och säkerhetslagarna och ger optimal produktivitet.

 

Vi har skapat Connected Thinking för att ge värdefull kunskap och inköpsexpertis till alla som arbetar inom de sektorer vi stödjer. Innehållet ger praktiska insikter och information som kan hjälpa dig eller din verksamhet – kolla in några av
artiklarna här.


Why safety is the number-one priority in manufacturing

In the OEM sector, introducing a safety strategy to your workplace could make a world of difference.

Read more

Designing in safety as standard

To help reduce the risk of workplace accidents, could machinery design have the answer?

Read more

Elsäkerhet

Vid arbete med underhåll och daglig drift av elinstallationer är det avgörande för säkerheten att regler och förordningar följs.

Alla som arbetar med elektriska installationer eller system måste alltid se till att alla kretsar är avstängda och spärrade så att ingen oavsiktligt kan utsättas för stötar. Utrustningen måste också testas så att användarna inte utsätts för risker. Där ingår testning av kretsar och maskinernas jordning, isolering samt att se till att all testutrustning och alla ledningar är intakta.

 

Säkerhet på arbetsplatsen

De flesta halkolyckor sker när golvet är vått eller smutsigt, och många snubbelolyckor beror på dålig disciplin på arbetsplatsen. Halk- och snubbelolyckor är de vanligaste orsakerna till skador på arbetsplatsen. I genomsnitt motsvarar de över en tredjedel av alla allvarliga skador och kan leda till andra typer av olyckor, som fall från hög höjd eller fall in i maskiner.

Du kan undvika sådana incidenter genom att sätta upp rätt skyltar, använda avgränsningar vid behov, ha spillsatser till hands samt placera första hjälpen-satsen korrekt på en synlig plats.

 

DesignSpark är ett forum på nätet för tekniker och ingenjörer. Det är här som entusiastiska konstruktörer kan dela sina idéer och hitta resurser eller verktyg för sina projekt.

Här är ett axplock av DesignSpark-artiklar som är skrivna av ingenjörer, tekniker och teknikentusiaster.

How 3M is making the workplace safer

Discover how product experts at our leading supplier 3M are developing improvements to occupational safety.

Read about it

A brief history of industrial safety

Take a journey through the ages to see how health and workplace safety in industrial environments has changed since the 1800s.

Read about it

Don’t lift to listen in noisy environments

Noise-induced hearing loss can be detrimental to anyone exposed to loud working environments – but 3M’s Peltor III range offers a solution.

Read about it

Vibration solutions from Trelleborg

Noise or vibration problems at work? Trelleborg is leading the way on expert polymer technologies to provide solutions in the industrial field.

Read about it

Aktuella varumärken

Aktuella varumärken

Vi har gått samman med ledande leverantörer för att kunna ge dig de senaste och bästa produkterna för att du kan göra en säkrarare arbetsmiljö till högsta prioritet.