Effektivare
underhåll

Öka driftsäkerheten genom att
undgå oförutsedda driftstopp med
hjälp av smarta lösningar och metoder

Smart underhåll – Industriella processer och maskiner

Behovet av underhåll i produktionslinjer och maskiner kommer aldrig att försvinna, men det finns nya produkter och metoder som kan bidra till att spara tid och minska förlorad produktion. Verktyg och lösningar som hjälper dig att arbeta smartare kan bidra till att förbättra underhållsverksamhetens effektivitet.

IO-Link
Ett bra exempel på smart teknik som gör det möjligt för ’simpla’ sensorer att ge upplysningar om deras status, och därmed insikt i möjliga driftstopp eller försämrad prestanda – innan de uppstår.
Det bästa av allt är att IO-Link enheter kan med enkelhet byggas in i befintliga maskiner och produktionslinjer. Det blir snabbt lönsamt.

Läs mer om IO-Link

Relevant teknik för industriellt underhåll

Produkter i fokus

Se in i framtiden

Värmekameror gör det lättare för servicepersonal att upptäcka dolda fel och arbeta smartare. Att se värmefördelningen i en maskin eller processlinje gör det enklare att se var problem möjligtvis kan uppstå. Serviceteknikern kan på så sätt gripa in och lösa problemet innan det leder till ett oförutsett driftstopp. Utvecklingen inom värmekameratekniken går snabb framåt, med lägre priser och högre prestanda som följd. Det betyder att det finns en lösning för alla behov. Det finns även kombinationsinstrument med värmekameror tillsammans med multimetrar, strömtänger och fuktmätare.För att göra de lättare för dig att hitta rätt, så har vi sammansatt denna  Urvalsguide för Värmekameror

Smart underhåll - byggnader och anläggningar

Byggnader och industrianläggningar behöver regelbundet underhåll. Eftersom många verksamheter körs mer eller mindre dygnet runt, alla dagar i veckan, behöver installationer för värme, belysningen, VVS och den övergripande infrastrukturen full uppmärksamhet. Viktigt för att undgå driftsavbrott som påverkar produktiviteten.

Här kan vi hjälpa dig med idéer om hur du kan arbeta smartare och därmed undvika oförutsägbara fel. Vi har valt ut produkter som är utformade för att vara smartare och som har en inbyggd intelligens eller som omfattar nya material som har längre livslängd i samma tillämpning.

Vi visar ett representativt urval från vårt produktsortiment som är relevant för underhållstekniker som har i uppgift att hålla anläggningar och byggnader i drift – dag ut och dag in.

Relevant teknik för underhåll av byggnader och anläggningar

Produkter i fokus

IIT1500
isolationsprovare

Ett bra exempel på hur test- och mätinstrument från RS Pro passar till dina vardagsgöromål. Se recensionen.

DesignSpark är vårt forum på nätet för utvecklare, konstruktörer och teknikentusiaster. Här kan du hitta och dela med dig av idéer och få inspiration. Här finner du även utvecklingsverktyg och resurser - gratis!
Låt dig inspireras av dessa intressanta DesignSpark-artiklar som är relevanta för service och underhåll.