Underhåll av anläggningar

Det kan nog anses självklart att det är viktigt att ha en effektiv underhållsplan för att hålla anläggningar körande.
RS har ett brett urval av komponenter, verktyg och utrustning
som passar både till planerade som akuta underhållsbehov.

De senaste produkterna för underhåll av anläggningar

Vårt utbud utökas hela tiden med de senaste lösningarna från ledande industriella varumärken

Fastighetsunderhåll – Energieffektivitet

Då byggnader står för 40 % av den totala energiförbrukningen, och kostnaderna hela tiden stiger, är det viktigt att energieffektiviteten granskas kontinuerligt. Du sparar inte bara energi utan också tid och pengar, vilket innebär att din anläggning hålls igång till lägre kostnader:

Spara Energi – övervakning är väsentlig för att sänka energiförbrukningen eftersom låg energieffektivitet tillsammans med maskinslitage kan höja de totala driftkostnaderna. Det finns många andra sätt att spara, t.ex. genom att byta ut existerande belysning med LED-varianter och installera intelligenta varvtalsreglerade motorer för att optimera energianvändningen.

Spara Tid – många av de energieffektiva produkterna har också längre livslängd vilket innebär att mindre tid går åt till underhåll.

Spara Pengar – att spara energi och tid leder till en ekonomisk besparing, som också kan bidra till att minimera stilleståndstid i processer och anläggningar.

RS har många produkter och lösningar för att övervaka och bidra till lägre energiförbrukning. En lösning är Acti9 PowerTag® energisensor, som inte bara övervakar och mäter energi och effekt i realtid utan också kan larma via din smarta telefon i händelse av stillestånd!

Produkter relaterade till energieffektivitet och byggnadsunderhåll:

Produktion – vibration & temperatur i förebyggande underhåll

Vibration och temperatur är något som förknippas med alla industriella maskiner. Praktiskt taget alla produktionslinjer har någon form av rörelse- och temperaturstyrning, så varför inte använda det som en övervakningsindikator för att avgöra tillståndet i tillverkningsprocessen?
När vibrationer överstiger normala nivåer kan det antingen tyda på normalt slitage eller vara ett tecken på kommande fel, som en feljusterad axel. På samma sätt kan oväntade temperaturvariationer utanför de normala parametrarna vara en indikation på kommande problem, som i en kontrollpanel eller en överhettad ugn. Att i förväg förstå och identifiera varje förändring från normen kan vara avgörande för att avgöra om det underliggande problemet ska analyseras djupare eller om omedelbart underhåll krävs.
Professionella och pålitliga mätinstrument från Fluke är den perfekta lösningen för förebyggande underhåll, med Fluke 805FC-vibrationsmätare och Fluke TiS45-värmekamera. De kan utgöra skillnaden mellan misslyckande och framgång.

Produkter relaterade till förebyggande underhåll av produktionslinjer:

Underhållverkstan – Skapa etiketter snabbt och enkelt

Tydlig och hållbar identifiering av utrustning påverkar direkt produktivitet och säkerhet. På en anläggning används etiketter på en mängd olika sätt och de är ett enkelt och lättläst hjälpmedel för medarbetarna att snabbt identifiera olika föremål. För allmänna identifieringsbehov, som märkning av lådor, askar, pallar eller andra föremål, kan en vanlig slitstark industriell etikett användas. För andra typer av märkning krävs mer specifika typer av etiketter.

Med DYMO XTL kan märkningen förenklas genom att snabbt skapa anpassade etiketter med hjälp av pc-anslutning och gratis programvara, och de inbyggda mallarna gör det enkelt och smidigt att skapa etiketter.

Produkter relaterade till verkstan

RS Pro-produkter

Kvalitet, prestanda och värde utan kompromisser.

Våra varumärken