Historien om RS

Hur det började

Från ett garage i nordvästra London etablerade J.H Waring och P.M Sebestyen ett företag under namnet "Radiospares Limited". Detta företag etablerade sig senare i en liten byggnad i närheten av Birchington Road, varifrån de försåg radioaffärer med reservdelar. Det var här som RS började växa till vad det är idag.

Komponenter för varje ändamål!

Ända från starten 1937 har RS haft som mål att ha en komponent för varje ändamål och i över 75 år har RS strävat efter att ge våra kunder en god service. Sedan dess har RS blivit Europas ledande distributör av industriprodukter.

RS följer med i tiden

Tiderna förändras och för RS innebär det att vi förnyar och utökar vårt produktutbud kontinuerligt. I genomsnitt uppdaterar vi vårt sortiment med ca 5 000 produkter varje månad.

RS levererar till hela världen

RS har nu verksamhet i över 26 länder världen över och distribuerar till över 160 länder världen över.