1. Kampanjerna är bara tillgängliga för kunder med konto och gäller inte anställda hos RS Components och deras närmaste familjer och andra som yrkesmässigt är knutna till denna kampanj.
 2. RS handlar endast med företag och inte med enskilda anställda.
 3. Kampanjperiod 1. april till 30. april 2020. Beställningar måste vara RS tillhanda inom kampanjperioden. Schemalagda beställningar som gjorts före kampanjperioden med leverans under kampanjperioden kommer inte att vara berättigade till detta erbjudande. Gäller inte framskjutna och schemalagda beställningar samt exportbeställningar.
 4. Rabatterna i erbjudandet är beräknade på priser som var aktuella i mars2020.
 5. Priser som visas online är inklusive specificerade rabatter. Inga ytterligare rabatter kommer att tillämpas.
 6. Kunder får inte ta del av kampanjen om det innebär att det kan leda till att RS och/eller kunden (deras företag) bryter mot något avtal (inklusive men inte begränsat till anställningsavtal) där de utgör en part. De får inte heller bryta mot lagar, föreskrifter eller regler som har laga kraft där RS eller kunden verkar. Allt deltagande måste följa alla avtalsramar där sådana förekommer.
 7. Kampanjofferter visas endast på kundens faktura och inte i din onlinebeställning.
 8. Erbjudandet kan inte användas tillsammans med andra erbjudanden, kampanjer eller rabatter.
 9. RS förbehåller sig rätten att ändra kampanjerbjudanden och priser när som helst.
 10. RS kommer inte att godkänna och återgälda anspråk som inte är förenliga med dessa regler och villkor.
 11. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker.
 12. RS tar inget ansvar för produkter som inte tas emot av kunden.
 13. Se RS försäljningsvillkor på RS online.
 14. Marknadsförare: RS Components AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg