LoRaWAN™

En standard för ett effektsnålt, WAN-nätverk med lång räckvidd för batteridrivna IoT-nätverk.

Alla LoraWAN-produkter

Var är LoRaWAN?

Om du är på jakt efter ett standardprotokoll för att dina smarta prylar och IoT-enheter ska kunna kommunicera med varandra är LoRaWAN™ ett utmärkt val. LoRaWAN™ är en standard för Wide Area nätverk (WAN) med lång räckvidd (LoRa) som är optimerad för mycket låg strömförbrukning. Det betyder att LoRaWAN™ passar perfekt för trådlösa, batteridrivna noder i ett IoT-nätverk, och för att i stabil tvåvägskommunikation leverera dataöverföring från 0,3 kbps till 50 kbps.

Lämpliga tillämpningar för LoRaWAN™ är nätverk med givare, säkerhetssystem, smarta hem, smart mätvärdesinsamling, industristyrning och smarta städer. Amsterdam var den första stad som gräsrotsfinansierade ett datanätverk för Sakernas internet med 10 gatewayer som gav fullständig LoRaWAN™-täckning.

Räckvidder på upp till 2-5 km i stadsmiljö eller upp till 15 km i förorter är möjigt genom att balansera kommunikationsavstånd och meddelandelängd över ett brett sub-GHz frekvensspektrum, understöttat av ett adaptivt dataöverföringsschema. LoRaWAN™ arbetar i en stjärna-i-stjärna-topologi där gatewayer skapar en transparent brygga och sänder/mottar meddelanden mellan nodenheter och ett centralt nätverk eller moln.

Gatewayer, vanligtvis aktiva enheter, kommunicerar med noderna via LoRaWAN™-protokollet innan meddelandena reläas vidare via mer traditionella protokoll som Ethernet, 3G eller Wi-Fi. Kommunikationen med noderna är vanligen dubbelriktad men LoRaWAN™ har även stöd för multicast för noduppgraderingar eller massdistribution av meddelanden vid nödsituationer.

Denna funktion visade sig vara särskilt användbar i Flood Networks LoRaWAN™-implementering, där ett nätverk av givare placerats längs ett översvämningsdrabbat område och som tidigt kan varna boende i området.

För de implementeringar av LoRaWAN™ som hanterar data som rör kritisk, nationell infrastruktur eller personlig information, består standarden av flera krypteringslager.

 
•          Unik nätverksnyckel (EUI64)
•          Unik programnyckel (EUI64)
•          Enhetsspecifik nyckel (EUI128)
 
Nodenheterna kan ha olika funktionalitetsklasser beroende på dess tillämpning.


Klass A – nodenheter med lägsta energiförbrukning där enheten tilldelas en förinställd tid för kommunikation.

Klass B – utöver en tilldelad tid kan enheter i Klass B öppna extra mottagningstillfällen vid schemalagda tider.

Klass C – denna klass har högst energiförbrukning och enheter i klass C är så gott som kontinuerligt öppna för mottagning, förutom när de sänder.
Kom igång med LoRaWAN

LoRaWAN på DesignSpark