Produkter

3D CAD

Titta på exakta bilder av komponenter i 3D med 3D Cad.

Hittat ett fel?

Du kan hjälpa andra kunder att fatta underbyggda köpbeslut. Om du sett ett fel i informationen om en produkt, tala om det för oss så att vi kan rätta till det.
Steg 1: På produktsidan bläddrar du ner under uppgifterna om produkten till fältet Hittat ett fel?
Steg 2: Fyll i begärd information.
Steg 3: Klicka på den röda knappen Skicka.

Datablad

Du hittar mer än 100 000 tekniska dokument på våra sök- och produktsidor:


  • RS och tillverkarens datablad

  • CHIP & COSHH-information

  • Datablad om hälsa och säkerhet

  • Instruktionsblad och certifikat


Produktionsförpackning

Vill du minska kostnaderna och öka pålitligheten med små produktionscykler? Ta reda på mer här.

RoHS/ WEEE/REACH

RoHS
För att förstå ditt ansvar när det gäller Restriction of Hazardous Substances (begränsad användning av vissa farliga ämnen), klicka här.
WEEE
Du får reda på hur du kan deponera elektriskt och elektroniskt avfall på ett miljövänligt sätt här.
REACH:
Lär dig mer om Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals här.