Att lära sig framtidens språk

 

Vi lär ut framtidens språk

Tyskland anses vara ett av de mest kulturellt inflytelserika länderna i Europa, och som en av världens ekonomiska stormakter har Tyskland ett rykte om sig att vara effektivt och pålitligt. Inte undra på att det välkända uttrycket ”tysk ingenjörskonst” myntades.

Så även om man kanske förväntar sig att landets utbildningssystem producerar dess ingenjörer genom strikt undervisning om tekniska ting är verkligheten en helt annan.

Trots att vi lever i digitalåldern finns datorprogrammering inte med i tyska läroplaner. Eftersom det inte är ett obligatoriskt ämne stöter de flesta skolelever inte på ämnet förrän de är i tonåren.

Det beror på att ansvaret för skolutbildningen i Tyskland vilar på de 16 delstaterna, som var och en har sina egna utbildningsdepartement och policyer. Det innebär att Tyskland har 16 olika läroplaner i stället för ett övergripande system som bestäms av regeringen, som i andra delar av Europa.

Men i ett försök att ändra på allt det här blev några eldsjälar Düsseldorf inspirerad att starta ’Codingschule’ (sv.: programmeringsskolan) – ett initiativ för att förändra utbildningen i landet.

Följ programmet

I april 2016 startade grundaren och vd:n Güncem Campagna, tillsammans med verksamhetschefen och medgrundaren Anna Roscina, skolan som utanför schemat ska lära barn, ungdomar och vuxna hur man programmerar.

 

66

När barn väl har tappat intresset är det svårt att inspirera dem igen.

99

Codingschule ger alla som är intresserade enkel tillgång till datorernas värld och programmeringsspråken Scratch och Python.

”Om vi ska förklara det icke-tekniskt sätt, så är programmering som att tala med en maskin och berätta för den vad den ska göra” förklarar Güncem. ”Precis som vilket annat språk som helst i världen har det sin egen syntax och sina egna regler.”

”I allmänhet väljer unga om de vill ha ett tekniskt jobb när de går vidare till gymnasiet, så när de väl tappat intresset för tekniska ämnen är det svårt att inspirera dem igen.”

För att bekämpa det här tror Codingschule att man behöver börja tidigt och ge barnen möjlighet att lära sig.

Under en stor andel av lektionerna undervisas eleverna med hjälp av Raspberry Pi-datorer och Pi-Tops inköpta från RS, som är en ledande global distributör av de här produkterna. Eleverna lär sig att kodning är lätt och roligt och att det ger dem möjlighet att kunna påverka en helt ny värld som öppnar sig.

”När man inser hur viktig programmering och kodning är, blir det tydligt att alla elever borde få tillgång till det. Vi omges av maskiner och datorkod är språket vi behöver för att styra dem. Det öppnar nya möjligheter precis som läsning och skrivning.”

Väcka idéer till liv

Codingschule har för närvarande fyra fast anställda och 15 frilansande utbildare, bland dem lärare, forskare, utvecklare och teknikentusiaster.

En av lärarna, Tobias Hübner, beskriver några av de kreativa anordningar som har tagits fram på Codingschule – av vilka de flesta kommer från enkla hushållsartiklar.

”Med hjälp av en liten förvaringslåda från IKEA lär vi barn att göra en hemmagjord spelenhet”, förklarar han. ”Vi borrade hål i locket så att barnen kunde montera knappar och en joystick att spela med.”

”När du öppnar locket på lådan, ser man hur alla delar är ihopkopplade så att det blir en Bluetooth-styrenhet som kan användas med en smartphone eller spelkonsol.”

I skolan använder de Raspberry Pi-enheter i sina skapelser då de tycker att det är ett fantastiskt verktyg att undervisa med, det är billigt och barnen äskar det!

”Eftersom RS är en av de ledande distributörerna av Raspberry Pi, är vi glada över att de är så intresserade av vad vi gör och brinner för att hjälpa till att öka medvetenheten om Codingschule.”

Stöd till kvinnor inom teknik

Förutom att bidra till att förbättra utbildningssystemet i Tyskland är ett av de främsta målen för Codingschule att uppmuntra fler kvinnor att välja ingenjörsyrken.

Tobias säger: ”Codingschule började med en workshop som avhölls i på en temadag 2016. Det är en dag för karriärinformation med en mängd evenemang – särskilt för unga tjejer – för att väcka intresse inom för jobb och yrken inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi ordnade en Raspberry Pi-workshop och det blev början på alltihop.”

 

66

Det är mycket viktigt för flickor att se sina möjligheter 

99

Codingschule är också värd för en ’Girls Club’ där det finns lektioner för bara tjejer med en kvinnlig lärare, så att de kan jobba ostört i en trygg miljö.

”Det är mycket viktigt för flickor att se sina möjligheter – det finns mycket att göra för kvinnor i den här världen och jag tror att vi bör erbjuda dem nya utsikter.”

Skapa en framtid för kodning

För framtiden hoppas Codingschule kunna ta den tyska läroplanen in i den digitala tidsåldern.

Verksamhetschefen och medgrundaren Anna säger: ”Ibland är det svårt att tro att det hela började med bara en workshop. På två år har vi haft fler än 800 deltagare.”

”När vi ser tillbaka blir en sak tydlig – Codingschules framgång är teamets framgång. Vi har haft många misslyckanden också, men vi bara fortsatte, jobbade hårt och gav inte upp.

Codingschule bidrar till att visa hur framtidens utbildning kan utformas. I Tyskland råder det brist på lärare som är utbildade i programmering, och därför är det mycket svårt att komma igång med utbildning i skolorna.

 

66

Codingschule bidrar till att visa vägen för framtidens utbildning

99

Så även om det ännu inte är en del av den tyska läroplanen har regeringen börjat tänka det. Vår vision är att varje barn ska ha tillgång till teknik och programmering och en digital läroplan.”

Alla i teamet är inspirerade av lusten att förbättra utbildningen i Tyskland och att föra vidare sin kunskap så att barn ska kunna skapa sin egen framtid.

Anna avslutar: ”Vi trodde på vad vi gjorde. Det kommer alltid upp- och nedgångar, men om du inte lever din dröm måste du leva någon annans.”

 

 

RS har arbetat med och stöttat ett antal planer och initiativ för att stödja utvecklingen av morgondagens ingenjörer och tekniker. Med en brist på utbildande inom tekniska yrken i världen är det väsentligt att lyfta medvetenheten och aktivt engagera sig i utbildningsprojekt i samarbete med teknikinnovatörer för att överbrygga klyftan.

 

Detta kan vara intressant för dig

Kund

Förvandlar framtidens transport

Team HYPED hjälper till med att väcka Hyperloop till liv och förvanda sättet vi reser för alltid 

Kund

Barndomsdrömmen blir till verklighet

Upptäck hur Dave Moulds ambition har lett Team Carbide till att bygga en mästar- kamprobot!