RS Components lanserar förbättrade tryckgivare från Druck

Den nya DPI 705E-serien ger exakt och tillförlitlig tryck- och temperaturövervakning i industriella miljöer

Sverige, 18 September 2020:

RS Components (RS) lagerför nu den nya DPI 705E-serien med handhållna tryck- och temperaturindikatorer från Druck, världsledande inom piezoresistiva givare och test- och kalibreringsinstrument.

Serien består av två versioner: DPI 705E avsett för användning i normala miljöer och DPI 705E-IS (egensäker) för användning i explosionsfarliga miljöer. Modellerna är utformade för att vara tåliga och hållbara, och är en vidareutveckling av den populära DPI 705-serien. Instrumenten är utformade för enhandsbetjäning och har nya och förbättrade funktioner som säkerställer ännu noggrannare och tillförlitligare tryck- eller temperaturövervakning under driftsättning, felsökning och systemtestning, inklusive läckagetestning.

Kännetecknande för DPI 705E-serien är den förbättrade mätnoggrannheten, med en avvikelse över en 12 månaders period som är ±0,05 % av full skala (FS) inom ett temperaturområde på -10 °C till +50 °C. Tryckmätning omfattar 25 mbar till 1 400 bar i alla 3 driftlägen; tryckvisning, mätning av absoluttryck och differenstryck.

Bägge modeller i serien har inbyggda tryckgivare och har en anslutning för externa tryckgivare och RTD-temperaturgivare, vilket ger ännu större flexibilitet ute i fält. Varje tryckgivare innehåller integrerade kalibreringsdata, vilket innebär att en enda DPI 705E kan användas med flera externa givare så att olika intervall kan mätas på några sekunder. Givarna har kalibreringsdatumet lagrat och det visas i mätarens teckenfönster som antal dagar innan kalibreringen förfaller.

Funktionen för läckagetest går snabbt att konfigurera till en, tre eller fem minuter. Den strömsnåla konstruktionen gör att instrumentet kan användas 8 timmar om dagen, 6 dagar i veckan under ett år, utan att byta batterier.

DPI 705E-produkter är tåliga, enkla att använda och lämpliga för många olika tillämpningar inom exempelvis el-, vatten- och gasförsörjning, klimatanläggningar, medicinsk utrustning, metrologiska laboratorier och renrum, samt för service och underhåll.

Tryck- och temperaturindikatorerna DPI 705E och DPI 705-IS levereras nu från RS inom EMEA- och APAC-regionerna.