RS Components erbjuder nu kalibrerade produkter

För verksamheter som använder test- och mätutrustning i det dagliga arbetet är det viktigt att kunna lita på resultaten. Det spelar roll för den service som de i sin tur kan erbjuda sina kunder.

Sverige, 29 Oktober 2018:

I juli 2018 lanserade RS Components i Skandinavien ungefär 1 500 kalibrerade test- och mätinstrument med antingen RSCAL- eller UKAS-kalibrering.

RSCAL-kalibreringen är fullt spårbar enligt brittisk standard och UKAS-kalibreringen har dessutom en internationell ILAC-ackreditering.

RS kunder kan också få systemkalibrerade produkter med så kallad SYSCAL (SYstem CALibration), som innebär att man utför en kalibrering av fler än en produkt så att det skapar ett system. Ett exempel på ett system är en temperaturindikator och en prob som används tillsammans för temperaturmätning.

Produkterna kalibreras på RS Components laboratorium i Corby i England, som är ackrediterat och som regelbundet granskas av UKAS (United Kingdom Accreditation Service), som är en del av den internationella samarbetsorganisationen ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

”Vi är verkligen glada att vi nu kan erbjuda våra kunder den här tjänsten, säger Anders Friis, Country Manager – Skandinavien, eftersom vi vet att det finns en stor efterfrågan bland våra kunder.

När våra kunder beställer kalibrerade produkter från RS följer det med ett certifikat för att produkten ska kunna användas direkt. Det besparar kunderna tid och arbete, eftersom de inte behöver blanda in en tredje part.”

En av våra viktigaste serviceparametrar är våra korta leveranstider. Det gäller också för kalibrerade produkter. Våra kunder får sina kalibrerade produkter bara 3–5 dagar efter att de har mottagit sin orderbekräftelse.

Anders Friis fortsätter: ”Vi har ett starkt fokus på att kunna erbjuda våra kunder nya tjänster, och kalibrerade produkter är ännu en tjänst i vårt breda serviceutbud som vi erbjuder våra kunder.