RS Components stärker IoT-fokuserat prototypbygge, kodning, hobbyutveckling och inlärning med XinaBox xChips

Kärnor inklusive kryptografi, avkänning, LoRaWAN och bryggkort till populära enkortsdatorer låter nya projekt gå raka vägen till kodning.

Sverige, 13 Augusti 2018:

RS Components (RS) utökar sätten att bygga prototyper och utvidgar funktionerna för populära enkortsdatorer som Raspberry Pi och BeagleBone med XinaBox xChip-hårdvarumoduler.

xChip-konceptet gör en mängd olika elektronikfunktioner tillgängliga i ett standardiserat modulformat som kan sättas ihop, i vilken ordning som helst, för att snabbt och enkelt bygga elektronikenheter. Varken lödning eller kopplingsdäck behövs och användare kan börja koda inom några minuter utan förkunskaper i elektronik, eftersom de inte behöver konstruera eller felsöka någon hårdvara. xChips fungerar i alla populära programmeringsmiljöer.

RS lagerför ett växande urval av xChip-kärnor inklusive ESP8266, ESP32, ATSAMD21/Cortex M0+, ATmega328P och SHA-256 för kryptografisk acceleration, LoRaWAN-kommunikation, gestavkänning och VOC miljö-/väderavkänning som förstärker möjligheterna att utveckla IoT (Internet of Things) och andra projekt.

Hela sortimentet av xChip-moduler från XinaBox omfattar processorkort och en mängd stödfunktioner inklusive WiFi och Bluetooth, OLED-skärmar, kapacitiv beröringsavkänning, närhetsavkänning, temperaturavkänning, universella digitala och analoga ingångsmoduler och mycket annat. Dessutom kan användare dra nytta av en mängd upplagda projekt som finns tillgängliga online för att underlätta inlärning eller ge en flygande start vid utveckling av nya produkter.

xChip-bryggor finns tillgängliga för att ansluta till Raspberry Pi och Raspberry Pi Zero, BeagleBone Black, Minnowboard, 96 Boards och Micro:Bit så att konstruktörer, hobbyutvecklare och lärare kan använda den enkortsdator de föredrar för att snabbt bygga prototyper, undervisa i STEM-ämnen eller helt enkelt lära sig att koda.

Ett avancerat USB-programmeringsgränssnitt med stöd för Arduino IDE och ett Raspberry Pi-programmeringsgränssnitt finns också tillgängligt.

XinaBox xChip-moduler ger stöd åt aktiviteter för prototypbygge och inlärning. De är robusta och kostnadseffektiva för användning i skalad betatestning eller för att ge stöd för snabb genomloppstid och produktanpassning när de används som slutlig hårdvara i mindre projekt.