RS Components lagerför MediSpec-kontaktdon från Molex för medicinska tillämpningar

Den nya serien med runda plastkontakterna är en prisvärd lösning för kontaktdon med hög prestanda för medicinsk-tekniska tillämpningar

Sverige, 11 December 2017:

RS Components (RS) presenterar Molex utbud av MediSpec™ runda kontaktdon med plastkåpa för medicinteknisk användning; panel- och kabelmonterade kontaktdon, framtagna för att uppfylla de stränga kraven för användning med medicinsk utrustning.

MediSpecs-kontaktdonen är perfekta för medicintekniska-tillämpningar, som exempelvis tandvård, radiologi, engångs-sensorer och -katetrar, elektrofysiologi, patientmonitorer samt kirurgisk utrustning.

Molex kontaktdon i MediSpecs MPC-serien utgör ett fullvärdigt men ändå prisvärt alternativ till de runda kontaktdon som vanligtvis förekommer i medicintekniska användningar. Viktigt att notera är att MediSpecs runda kontaktdon har lätta plasthöljen av PPSU, godkänt för medicinsk användning, som tål de steriliseringsprocesser som är vanliga vid medicinsk tillämpning, inklusive etylenoxid, gammastrålning och kemiska produkter samt användning av autoklaver.

MediSpecs runda kontaktdon finns i två diameterstorlekar: D1-varianten som levereras med upp till 8-polig konfiguration och D2 upp till 17-polig. Plastkontakterna har en lättanvänd push-pull-mekanism med låshylsa för snabb, enkel och säker anslutning. Låsspärren ger kabeln en isärdragningskraft på minst 50 N för typen D1 och minst 85 N för typen D2.

Fästet till kontaktstiften är fabriksgjutet och färdigmonterat, vilket säkrar en damm- och vattentät förbindelse i, även där inget kontaktstift monterats. Möjligheten att välja stiftantal och -belastning innebär en flexibel utformning för kontaktanvändning och förebygger slöseri med stift. De pressade och formade kontakterna till MediSpecs kontaktdon har också ett tillförlitligt elektriskt gränssnitt, utmärkt elektriskt prestanda, lågt kontaktmotstånd och klarar 10 000 kontaktcykler. Det finns även engångsversioner med polykarbonathöljen.

Molex utbud av MediSpec™ runda kontaktdon finns nu på lager hos RS i EMEA- och APAC-regionerna.