Med lanseringen av DesignSpark Safety förenklar RS Components riskbedömning vid maskinutveckling

Konstruktörer, utvecklare och maskinbyggare får tillgång till kostnadsfri programvara för riskbedömning och riskreducering som del av den växande DesignSpark-familjen

Sverige, 8 December 2017:

RS Components (RS) har lanserat DesignSpark Safety, det senaste verktyget i den snabbt växande DesignSpark-familjen med kostnadsfri programvara för utvecklare och konstruktörer, i samarbete med Schmersal, världsledande inom industriella säkerhetsprodukter. DesignSpark Safety är ett nytt och intuitivt verktyg för riskbedömning och riskreducering och är tillgängligt via DesignSpark.com-forumets webbplats. Det gör det möjligt för företag ett bygga in maskinsäkerhet, och därmed säkerställa att säkerhetsstandarden ISO 12100:2010 efterlevs, som en integrerad del av utvecklings- och konstruktionsprocessen.

DesignSpark Safety är en inbyggd programvarulösning som levereras med tillhörande stödmaterial och som förser utvecklare med en riskbedömning för den planerade produktutvecklingen. Verktyget är till hjälp när dokumentation för CE-märkning ska tas fram och hjälper till med att minska potentiella risker. Dessutom säkerställs att den globala säkerhetsstandarden ISO 12100:2010, som anger grundläggande terminologi, principer och metodik för att uppnå säkerhet i konstruktionen av maskiner, efterföljs. De användare som har störst nytta av verktyget är därför konstruktörer, utvecklare och maskinbyggare samt konstruktörer som vill förbättra säkerhetsstandarden på befintliga maskiner.

Att inte följa relevanta säkerhetsstandarder och leverera maskiner som inte är säkra kan innebära risk för skada eller dödsfall. Med det nya verktyget kan företag och maskinutvecklare uppfylla alla relevanta förordningar, standarder och direktiv, och minimera skaderisken för anställda i branscher som tillverkning och bearbetning, och många fler.

DesignSpark Safety kan också medföra avsevärt minskade kostnader för användarna genom att eliminera behovet av potentiellt kostsamma externa konsulter som utför detaljerade riskbedömningar. Även om kalkylbladsmallar är vanligt förekommande inom branschen som ett billigare alternativ till konsulter, ger de inte alltid rätt detaljnivå och ger inte relevant dokumentation vid slutförandet.

”DesignSpark Safety är det första kraftfulla och kostnadsfria verktyget för riskbedömning som gjorts tillgängligt i branschen”, säger Anders Friis, Country Manager Scandinavia hos RS. ”Förutom att utöka DesignSpark-portföljen ger programvaran alla ingenjörer otroligt enkel tillgång till en professionell lösning genom att få bort två stora hinder – kostnad och komplexitet. Att bygga in säkerhet i produktutvecklingen gör att konstruktioner kan strömlinjeformas och kostsamma eftermonteringar kan undvikas.”

Den inledande globala lanseringen av DesignSpark Safety är på engelska men ytterligare språkversioner, bland annat franska, tyska, japanska och förenklad kinesiska, är planerade.

DesignSpark Safety är nu tillgängligt. Det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla medlemmar i RS DesignSpark-gemenskapen på www.designspark.com. Där finns också artiklar, verktyg och många andra resurser för konstruktion och utveckling. Det omfattar även de övriga kostnadsfria, professionella programverktygen i DesignSpark-familjen: DS Mechanical (3D CAD), DS Electrical (El-scheman) och DS PCB (kretskortslayout).