Gnistfria verktyg för underhåll från RS Components ökar säkerheten i potentiellt explosiva miljöer

Ett omfattande utbud av verktyg för underhållstekniker från EGA Master tillgodoser behov inom förebyggande säkerhet i en mängd olika industrisektorer, bland annat olja och gas och många andra användningsområden

Sverige, 14 December 2016:

December 2016 – RS Components har lanserat en ny serie gnistfria verktyg från EGA Master som är lämpliga för underhållstekniker i farliga eller potentiellt explosiva miljöer där en gnista kan antända gaser, kemikalier eller andra flyktiga ämnen och eldfarliga material.

Underhåll måste alltid utföras på utrustning oavsett användningsområde eller miljö. Användning av standardverktyg i farliga eller potentiellt explosiva miljöer kan däremot få katastrofala konsekvenser. Gnistfria verktyg genererar gnistor med låg energi som alltid ligger under antändningsenergin hos farliga ämnen – både gas och stoft – som förekommer i miljön, vilket gör dem säkra för användning i explosiva miljöer.

Ett brett sortiment av gnistfria verktyg från EGA master är nu tillgängligt hos RS, med ett urval av nästan 500 verktyg utformade för underhållstekniker som arbetar i farliga miljöer. I utbudet ingår: skruvdragare, släggor, hylsnyckelsatser, hylsnycklar och andra hylstillbehör, kombinationsnycklar, skiftnycklar, tänger inklusive kombinations- och näbbtänger, avbitare och ett brett utbud av insexnyckelsatser.

Verktygen är tillverkade i vanligt förekommande material med gnistfria egenskaper, bland annat legeringar av berylliumbrons (Cu-Be) och aluminiumbrons (Al-Br). Dessa material bildar inga gnistor, är icke-magnetiska och även mycket korrosionsbeständiga, vilket gör dem idealiska för arbete i marina miljöer i synnerhet.

En viktig målgrupp för verktygen är olje- och gasbranschen, samt andra branscher med potentiellt explosiva miljöer som i mjölfabriker eller pappersbruk där en hög koncentration av små, brännbara partiklar i luften kan antändas under vissa omständigheter, i samband med till exempel syre och en antändningskälla. Gnistfria verktyg, tillsammans med andra viktiga förebyggande åtgärder, kan bidra till att eliminera antändningskällan i sådana omständigheter. Andra branscher som kan dra nytta av verktygen är bland annat luftfart, marin, fordon, gruvdrift, kemikalier, petrokemikalier, färgtillverkning och bryggning.

EGA Master markerar alla verktygen med respektive legering för att se till att rätt verktyg används och ge högsta möjliga säkerhet. Alla gnistfria verktyg från EGA Master är certifierade av det tyska BAM-laboratoriet, som ger en försäkran från tredje part om att verktygen är säkra att använda i explosiva miljöer.

De gnistfria verktygen från EGA Master finns nu i lager hos RS i EMEA samt Asien och Stillahavsområdet. Verktygen är kompatibla med RS lösningar för marin- och offshore-branschen.