Obsolescence Manager från RS Components stöder tekniker med riskanalys gällande produktlivscykler

Ett innovativt verktyg som nu är tillgängligt via RS webbplats ger tekniker och köpare viktig produkthantering och riskanalys när man söker efter delar och komponenter som närmar sig slutet av livslängden.

Sverige, 6 December 2016:

November 2016 – RS Components introducerade idag Obsolescence Manager, ett nytt onlineverktyg som kan hjälpa OEM:er och produktutvecklare att hantera problemen med föråldrade enheter och planera för vid vilken tidpunkt meddelanden om livslängdens slut (EOL) placeras för delar som snart upphör att produceras samt repareras och för vilka supporten från komponentleverantörer upphör.

Varje år når tusentals enskilda delar och komponenter slutet på livscykeln och blir föråldrade. EOL-meddelanden kan leda till betydande kostnader, eftersom de innebär att produkter ofta måste utformas på nytt eller omkonstrueras. Omfattande produktförseningar kan också inträffa, såväl som ökade avgifter för inköp och hantering. Alla elektroniska komponenter och automationskomponenter kommer oundvikligen att nå EOL-statusen, men hur snabbt de når föråldrad status kan variera betydligt. Även om många företag kan ha förberett sig för den här händelsen – till exempel genom att bygga in flexibilitet i konstruktionerna, vilket möjliggör anpassning till föränderlig komponentleverans – finns det även många som riskerar de tuffa konsekvenserna av föråldrade produkter. Sökandet efter en gångbar utbyteskomponent kan även vara extremt tidskrävande. I de flesta fall måste en utbytesdel vara minst lika bra som originalet vad gäller specifikationer som utrymmesbehov, pin-out, energiförbrukning och värmeutstrålning med mera.

I syfte att ta itu med utmaningarna beträffande problemen när livslängden för komponenter har nåtts har RS utvecklat Obsolescence Manager, som är ett helt kostnadsfritt verktyg för riskanalys gällande komponenters livscykel som har utvecklats särskilt för att möjliggöra för tekniker och köpare att proaktivt kunna övervaka och hantera riskerna som är förknippade med föråldrade produkter. Inledningsvis kommer verktyget att utgöra ett stöd för tekniker som skapar nya elektronikkonstruktioner och kan senare byggas ut ytterligare för att omfatta industrisektorn, inklusive nya panelkonstruktioner och befintliga maskiner i produktionslinjen.

Fördelarna för kunder som använder det här mycket effektiva verktyget för effektiv livscykelhantering är många, t.ex. att snabbt kunna sammanställa en materiallista eller komponentlista med utgångspunkt från en lista över delar som är tillgängliga från RS och därmed dämpa risken för föråldring. Kunder kan även förutse problem med komponenter i slutet av livslängden jämfört med upprättade projekttidsgränser och får även möjlighet att hitta lösningar för delar som är svåra att hitta. Allmänt sett kan verktyget minska produkt- och tillverkningskostnader och säkerställa snabbare tid till marknaden tack vare bättre konstruktionseffektivitet.

Verktyget har en stor mängd funktioner, t.ex. status för produktens livscykel, huruvida komponenter är ”aktiva”, ”inte rekommenderas för nya konstruktioner” (NRFND), ”sista tidpunkt för inköp” (LTB) eller ”föråldrade”, såväl som beräkna antal ”år till livslängdens slut” (YTEOL). Verktyget anger även delar som är alternativa produkter vad gäller form, passning och funktion, samt om de är direkta eller liknande ersättningar.

Verktygets komponentdatabas har åtkomst till så många som 400 000 produkter som är tillgängliga från kärnsortimentet och det utökade RS-sortimentet, t.ex. halvledare, passiva komponenter, kontakter, reläer, nätaggregat, omkopplare och många andra elektroniska och elektriska enheter. Ytterligare 160 000 förväntas läggas till i mitten av 2017. Datauppsättningen kommer även att matchas med tre miljoner direkta, alternativa produkter och 70 miljoner med samma funktion samt liknande enheter. Databasen uppdateras varje månad med ändringar som har loggats i systemet.

”Föråldrade produkter utgör ett stort riskelement för tillverkare, både för nya och befintliga konstruktioner; och den risken måste hanteras, i synnerhet med tanke på den aktuella omvälvningen på halvledarmarknaden med många fusioner och förvärv, vilket även medför risk för att många produktlinjer upphör”, säger Lindsley Ruth, Group Chief Executive på Electrocomponents. ”Obsolescence Manager är ytterligare ett effektivt verktyg som har utvecklats av RS för att ge elektronikkonstruktörer och köpare större kontroll och för att hjälpa kunder att minska utvecklingsrisker när de inför sina elektronikprodukter och system på marknaden.”

Obsolescence Manager är tillgängligt redan idag via webbplatsen DesignSpark på www.rs-online.com/designspark/home.

About RS Components

RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.

Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.

For more information, please visit the website at www.rs-online.com