RS Components introducerar Weller Automatic Solder Wire System för enklare lödning med högre precision

En innovativ lödtrådsmatare från Weller för högkvalitativ enhandslödning till förmånligt pris.

Sverige, 27 Januari 2016:

Stockholm, Sverige, den 26 januari 2016 – RS Components (RS), ett varumärke som tillhör Electrocomponents plc (LSE:ECM), den världsomspännande återförsäljaren för ingenjörer och tekniker, meddelar att man nu lagerför Weller Automatic Solder Wire System, en lödstation som möjliggör enhandslödning med hög precision. Det resulterar i säkra anslutningar med hög kvalitet vid första försöket, och minskade kostnader för omarbete.

Den nya lödstationen utnyttjar Wellers innovativa teknik och har en automatisk lödtrådsmatare som integrerats i själva lödkolven. Detta ger en konstant tillförsel av lödtenn som förbättrar precisionen vi manuellt lödningsarbete. Detta hjälper operatören att löda rätt vid första försöket och resulterar i precisa anslutningar till kablar, kontaktdon och strömbrytare.

Användaren kan även förinställa mängden av lödtenn, så att matningen sker i takt med med påförandet, vilket gör det lätt att åstadkomma en jämn lödfog. För att förhindra att lödtennet fastnar, och därmed säkrar ett jämnt lödtennsflöde, har matarenheten konstruerats med en särskild beläggning på insidan av slangen. Detta ger en precis och jämn utmatning av lödtråd och minskad tidsspill för underhåll.

Eftersom lödtrådsmataren är inbyggd i lödkolven blir operatörens arbetsförhållanden betydligt säkrare med färre misstag som resultat. Enhandslödning innebär att operatören har en hand fri till att hålla och positionera ämnet som skall lödas. Kablage och svårhanterliga komponenter kan därmed positioneras med större säkerhet.

Enheten har även timer- och puls-funktioner, som ger operatören ännu större inflytande över lödtrådens frammatning och större flexibilitet med avseende på lödtennflödets mängd och hastighet. Integrerade start-, stopp- och standby-funktioner resulterar i lägre energiförbrukning och längre livslängd för lödspetsar och värmeelement.

Matarenheten rymmer en hel 1kg-rulle med lödtråd, vilket räcker till många timmars oavbrutet arbete utan att behöva byta lödtrådsrulle så ofta.

I första omgången erbjuder RS två matarenheter: WTSF 80 är en 80 W-modell (med en 2,4 mm lödspets, LT B) som är kompatibel med Wellers lödstationer av modellerna WD, WR and WS och WSD, samt 120 W-versionen WTSF 120, som är kompatibel med lödstationerna WR, WD och WSD.

About RS Components

RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the global distributor for engineers. With operations in 32 countries, we offer more than 500,000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronic components, electrical, automation and control, and test and measurement equipment, and engineering tools and consumables.

Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2015 had revenues of £1.27bn.

For more information, please visit the website at www.rs-online.com