Oavsett vilka faror du behöver skydda dig mot, hjälper vi dig att vara trygg och ha läget under kontroll.

Genom att göra det enklare att få tag på rätt produkter när du behöver dem, kan du garantera säkrare arbetsförhållanden på arbetsplatser med riskfyllda miljöer.

Välj bland det största sortimentet av ATEX-godkända produkter och ett brett utbud av personlig skyddsutrustning, automations- och styrningsutrustning, test- & mätinstrument och belysningsutrustning. Detta, tillsammans med vår branschkännedom och oslagbara service gör att du kan klara vilken extrem miljö som helst.

Extrema temperaturer

När dina processer genererar eller kräver extrema temperaturer behöver du produkter som står emot de medföljande utmaningarna för att undvika driftstopp. Temperaturer under noll eller extrem hetta tar ut sin rätt. Därför erbjuder vi ett omfattande urval komponenter som fungerar under extrema förhållanden, så att du får ett problem mindre att tänka på.

Et praktiskt exempel

Kystdesign

Tack vare avancerad teknik kan vi arbeta i några av jordens mest extrema miljöer – av vilka många är så extrema att människan inte kunnat verka där tidigare.


Trender inom tillämpningar med krav på hermetisk tätning

Vi ser närmeare på tillämpningar med krav på hermetiskt täta anslutningar, och hur tekniken används för att säkerställa stabila miljöer, vilket medför ökad prestanda och tillförlitlighet.


ThermoThin kopplingstråd för hög temperatur från Alpha Wire

Alpha Wires nya ThermoThin 600 V kopplingstråd är det senaste inom lednings- och kabelteknik. ThermoThin har ECA-isolering i fluorplast och är konstruerad att klara extrema temperaturer. Samtidigt ger den en enastående beständighet mot väderslitage och kemikalier.


Utvalda produkter

Här följer några utvalda produktområden från vårt sortiment för extrema temperaturer – och alla finns i lager.

Korrosiva miljöer

Om du minskar risken för funktionsfel på grund av aggressiva miljöer kan du lättare undvika de dyra följderna av produktionsstopp. Spara tid och pengar med vårt omfattande sortiment av korrosionsbeständiga och inträngningsskyddade produkter – tillräckligt tåliga för vilken utmaning som helst.

Kondens – en smygande korrosionsrisk

Kondens identifieras sällan som orsak till fel och systemhaverier, men i kombination med aggressiva gaser och dammpartiklar leder den till atmosfärisk korrosion.

Effektivt skydd under extrema förhållanden

Utomhustillämpningar ställer höga krav på komponenter. Upptäck lösningen som HARTING Technology Group har skapat för att ge kontaktdon ett effektivt skydd under extrema förhållanden.

Utvalda produkter

Här följer några utvalda produktområden från vårt sortiment för aggressiva miljöer – och alla finns i lager.

Explosionsfarliga miljöer

ATEX är beteckningen på de två EU-direktiv som reglerar explosiva miljöer. Produkterna uppfyller garanterat minimikraven för förbättrad hälsa och säkerhet för arbetstagare i potentiellt riskfyllda explosiva miljöer – och reglerna gäller i hela Europa. Här hittar du all ATEX-godkänd utrustning du behöver och sparar värdefull tid på att bara behöva handla på ett ställe.

Varför är industriella kraftkontaktdon kritiska för explosionsfarliga miljöer?

Explosiv atmosfär kan förekomma i många miljöer, och ATEX- och IECEx-godkända produkter eliminera antändningskällan (gnistan) för att förhindra explosioner. Läs mer om hur industriella kraftkontaktdon är ännu en viktig komponent som hjälper dig att minska riskerna.


ATEX-MÄRKNINGSGUIDE

Det är mycket viktigt att du kan tolka ATEX-klassificeringen av en produkt. Då kan du minska hälso- och säkerhetsriskerna genom att se till att rätt produkter används i varje explosiv zon. Lär dig mer om ATEX-märkningens uppbyggnad med vår interaktiva guide.


Utvalda produkter

Här följer några utvalda produktområden från vårt sortiment för explosiva miljöer – och alla finns i lager.

Arbete på hög höjd

När du arbetar i farliga miljöer, exempelvis på hög höjd, garanterar du din säkerhet med vårt breda urval av personlig skyddsutrustning av högsta kvalitet. Vi har inte bara ett ständigt växande sortiment, vi lagerför dessutom välrenommerade produkter från ledande tilverkare. 

Din guide till säkert arbete på hög höjd

Säkra arbetsförhållanden på hög höjd är avgörande för både personen som arbetar och alla i omgivningen. I den här artikeln kan du läsa vad du måste tänka på innan du utför något arbete, från stegar, arbetsplattformar och fallskyddsutrustning till vilka verktyg du ska använda.


Utvalda produkter

Här följer några utvalda produktområden från vårt sortiment för arbete på hög höjd – och alla finns i lager.

Leverantörer i fokus

Vi samarbetar med en mängd olika ledande leverantörer i branschen och erbjuder ett brett urval av produkter för alla behov inom extrema arbetsmiljöer.