Undgå kontaminering

Att förebygga och underhålla beredskapen inom olika branscher som livsmedel, kosmetik och läkemedel är avgörande för at säkra en hög kvalitetsstandard och produktsäkerhet

Genom att systematiskt anamma och implementera HACCP-systemet (Hazard Analysis and Critical Control Point) kan en kostnadseffektiv och förebyggande metod för att hantera risk för kontaminering inom många slags produktionsprocesser etableras. Internationellt erkända organisationer som brittiska BRC (British Retail Consortium) har utvecklat certifieringsprocesser som använder sig av HACCP-utbildade och -godkända kvalitetsrevisorer. Detta för att kartlägga insatser för att förebygga hygien- och föroreningsrisker baserade på bästa praxis.

Ytterligare tilltag och logiska processer säkrar att kontaminationsrisker identifieras och utvärderas.