Vatten, el och värme

I den krävande och riskfyllda miljön omkring försörjning av el, vatten och värme är tid en kritisk faktor. Det är därför avgörande att ha tillgång till rätt produkt eller lösning för att hålla driften igång. Från givare och ventiler för vattenbehandling till mätning och kablar för elkvalitet och kraftdistribution, tillhandahåller RS den kompletta lösningen, inklusive verktyg och säkerhetsutrustning.

Senaste produkterna för vatten-, el- och värmeförsörjning

Vårt utbud utökas hela tiden med de senaste lösningarna från ledande industriella varumärken.

Kraftdistribution

Kraftdistribution är en viktig nyckelkomponent i allt från överföringssystem till arbetsplatsen och hemmet, eftersom verksamhetens omsättning beskärs om utrustningen felar eller stannar. Effektivt underhåll (planerat eller förebyggande) skyddar driften genom att säkra en stabil och stadig strömförsörjning.

Här på RS stöder vi kraftdistributionsindustrin genom att erbjuda tusentals produkter från olika märken med olika teknik för att stödja och underhålla tillgångarna inom kraftdistribution, från kablar och kontaktdon till kretsbrytare och effektmätare.

Elkvalitet och -säkerhet

Förr bedömde anläggningsansvariga elkvaliteten baserat på om ljuset var på eller inte. Om ljuset var på var elkvaliteten bra. Om ljuset var av och de som vistas i anläggningen klagade, var elkvaliteten dålig. En avgörande fråga anläggningsansvariga måste ställa sig själv angående strömförsörjningen är hur mycket det kostar att upprätthålla driften. Därför är varje chans att minska energikonsumtionen en chans att öka effektiviteten. Det vanligaste tillvägagångssättet att minska energiförbrukning är att uppgradera utrustningen till mer energisnåla versioner och ändra beteendemönstren för energianvändningen hos operatörer och driftsansvariga.


Det som är svårare att identifiera och som vanligtvis tappas bort i sammanhanget är den potentiella effektivitetsökningen som kommer av att förbättra tillförlitligheten i strömförsörjningen och hindra att ljusen någonsin slocknar. Lyckligtvis är orsakerna bakom strömförsörjningsproblemen välkända och relativt enkla att hitta. Anläggningsansvarig kan tillsammans med elinstallatörer bedöma vilken risknivå de troligast står inför jämfört med den risknivå de tycker är acceptabel. Sedan kan de med hjälp av mätdata fatta de underhållsbeslut som är bäst för verksamhetens slutresultat.

Vattenförsörjning och -reningFör effektivt underhåll inom vattenförsörjning och vattenrening har RS produktutbudet för lösningar som upprätthåller infrastrukturen och ser till att dina huvudsakliga tjänster är avbrottsfria. I vårt breda utbud av populära märken ingår produkter från industriella rörledningar och pumpar till givare, ventiler och verktyg.Produkter relaterade till vatten-rening:

IoT – Smart elnät

Sakernas internet (IoT) förändrar sättet vi arbetar på och gör att företag kan ansluta och övervaka utrustning nästan var som helst ifrån. Innovation inom försörjning av el, värme och vatten är på gång genom teknik för smarta elnät, med digital tvåvägskommunikation mellan kraftleverantörer och användare. Allt inom kraftförsörjning, från kraftanläggningen till individuella apparater, kan övervakas och styras i realtid, vilket innebär:

Hantering av kostnader och ökad effektivitet – strömförsörjningen kan övervakas och kontrolleras vid behov. Eftersom energibehovet ändras enligt efterfrågan ändras även energipriset vilket speglar vad det kostar att producera den i realtid (producera bara energi när det behövs – effektivt och miljömedvetet).

Förebyggande underhåll – givare används för att bevaka ändringar i driften, som ökad ström, temperatur, vibrationer etc. vilket i sin tur kan peka på problem innan utrustningen felar. Därmed kan förebyggande underhållsarbete utföras vid rätt tillfälle.RS Pro-relaterade produkter till vatten-, el- och värmeförsörjning

RS Pro ger dig ett ständigt växande urval bestående av cirka 40 000 kvalitetstestade produkter som utvecklats för krävande tillverknings- och industrimiljöer. Nedan finns några höjdpunkter från vårt sortiment som vi har valt för våra kunder inom vatten-, el- och värmeförsörjning.

Välj kvalitet, prestanda och värde utan kompromisser.

 

RS Components tjänster med mervärde