Livsmedels- och dryckesindustri

Om gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder inte följs vid livsmedelsproduktionen kan det bli både dyrt och tidskrävande, och det kan leda till både olyckor eller föroreningar. Läs vidare och upptäck våra produkter och komponenter som är specialanpassade för livsmedels- och dryckestillverkning, allt från sensorer till personlig skyddsutrustning, från livsmedelssäkra rengöringsmedel till värmekameror.

Personsäkerhet i livsmedelsindustrin

Personskydd från 3M för livsmedels- och dryckesindustrin

3M är kända för sitt ständiga innovationsarbete som håller arbetare säkra inom livsmedels- och dryckesindustrin. Där ingår också de senaste hörsel- och andningsskydden och mycket mer.

- Läs om hur Peltor™ hörselskydd med kommunikation skyddar hörseln och samtidigt ökar produktiviteten
- Välj skyddglasögon som skyddar dig från luftburna partiklar, kemikalier, UV-ljus och lösningsmedel
- Välj mellan engångs-, flergångs- och assisterade-skyddsmasker

Relaterade artiklar från 3M:
Peltor™ Communications Ear Defenders: improving workplace efficiency
10 Noise Hazards in the Food and Beverage Industry

Produkturval inom maskinsäkerhet

Se höjdpunkterna i vårt omfattande utbud av maskinsäkerhetsartiklar nedan, och öka säkerheten vid produktionslinjen.

Termografi och temperaturmätning

Nya produktinnovationer som hjälper dig reglera temperaturen för känsliga varor under produktion, transport, lagring och försäljning.

Värmekameror i Fluke TiS-serien

IR-kameran Fluke TiS50 är byggd för prestanda och har funktioner som hjälper dig att enkelt och snabbt identifiera problem innan de förvärras och leder till dyra avbrott.

  • Se fler detaljer med upp till 2,5 gånger fler pixlar
  • För över data till molnet
  • Lagra, hantera och mejla rapporter med Fluke Connect®-appen
  • Bildöverlagring som hjälper dig att identificere problem (IR + Synligt ljus)

Anläggningsdrift och hygien

Håll arbetsplatsen säker och uppfyll de hygienstandarder som gäller för livsmedelsproduktion.

Skipper™ – hantering av avfall och säkerhetsaspekter

Ett komplett sortiment som hjälper dig att säkra miljön inom livsmedelsproduktions på ett både effektivt och betryggande sätt:

- snabb och hygienisk bortskaffning av livsmedelsavfall

- förvaring för personlig skyddsutrustning, hårnät, skyddsglasögon, desinfektionsmedel och hörselskydd i hållaren för skyddsutrustning

- snabb avspärrning av områden för underhållsarbete, här och nu

Underhållsverktyg och förbrukningsartiklar

Livsmedelsklassade smörjmedel och rengöringsprodukter, splittersäker belysning, styrkablar och komponenter av rostfritt stål som förhindrar föroreningar och håller dig ren från korrosion.